مقالات من
مقاله قابلیت اعتماد لرزه ای سازه های مهاربندی شده همگرا در word

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

مقاله قابلیت اعتماد لرزه ای سازه های مهاربندی شده همگرا در word دارای 8 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله قابلیت اعتماد لرزه ای سازه های مهاربندی شده همگرا در word کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی مقاله قابلیت اعتماد لرزه ای سازه های مهاربندی شده همگرا در word،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد


بخشی از متن مقاله قابلیت اعتماد لرزه ای سازه های مهاربندی شده همگرا در word :

سال انتشار: 1387

محل انتشار: چهارمین کنگره ملی مهندسی عمران

تعداد صفحات: 8

چکیده:

این مقاله به مطالعه عملکرد لرزه ای قاب های مهاربندی شده همگرای ویژه می پردازد. با توجه به عدم قطعیت های موجود در نیاز و ظرفیت لرزه ای، در این مطالعه از ساختاری احتمالاتی مبتنی بر قابلیت اعتماد لرزه ای به منظور ارزیابی عملکرد لرزه ای سیستم مهاربندی همگرای ویژه استفاده شده است. هدف این مقاله ارزیابی احتمال گذر قاب های مهاربندی شده همگرای ویژه از سطح عملکرد آستانه فرو ریزش در 50 سال می باشد. در این مقاله به منظور ارزیابی ظرفیت لرزه ای از تحلیل دینامیکی فزاینده استفاده شده است. نتایج مطالعه موردی بر روی یک ساختمان مسکونی 6 طبقه نشان می دهد. عملکرد لرزه ای سیستم مهاربندی همگرای ویژه به دلیل تمرکز خسارت در یک طبقه و گسیختگی مهاربندهای آن طبقه بر اثر خستگی سیکل کم با عملکرد مطلوب فاصله بسیار زیادی دارد. دراین مطالعه احتمال گذر از سطح عملکرد آستانه فرو ریزش برای سازه مورد مطالعه بیش از 31 درصد در 50 سال برآورد شده است.


برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید
يکشنبه شانزدهم 8 1395
(0) نظر
برچسب ها :
مقاله فرهنگ سازمانی و مدیریت فرهنگی در word

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

مقاله هدایت براشیستوکرون پیش بین با نگرشی نوین بربهینه سازی زمان رسیدن موشک به هدف در word دارای 5 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله هدایت براشیستوکرون پیش بین با نگرشی نوین بربهینه سازی زمان رسیدن موشک به هدف در word کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی مقاله هدایت براشیستوکرون پیش بین با نگرشی نوین بربهینه سازی زمان رسیدن موشک به هدف در word،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد


بخشی از متن مقاله هدایت براشیستوکرون پیش بین با نگرشی نوین بربهینه سازی زمان رسیدن موشک به هدف در word :

سال انتشار: 1392
محل انتشار: بیست و یکمین کنفرانس مهندسی برق ایران
تعداد صفحات: 5
چکیده:
سالها است که ازارایه مسئله براشیستوکرون می گذرد اما همچنان به عنوان یک مساله ریاضی به این مساله نگاه میشود دراین مقاله با نگاهی ابتکاری ازاین مساله برای هدایت استفاده میشود و سعی می شود با قرار دادن یک موشک ایرودینامیکی برروی مسیر براشیستوکرون زمان رسیدن موشک به هدف را حداقل نمود برای این منظور بردار سرعت موشک مماس برمسیر موردنظر قرارمیگیرد و با پیموده شدن مسیر براشیستوکرون زمان رسیدن موشک به هدف کمینه میشود دراکثر روشهای هدایت بهینه با توجه به حرکت هدف و معادلات موشک سعی می شود شتاب جانبی ای محاسبه میگردد که تابع هزینه بهینه شود و موشک با توجه به شتاب جانبی اعمالی مسیری را طی می کند اما دراین مقاله ابتدا مسیر بهینه محاسبه میگردد و سپس سعی میشود موشک برروی این مسیر حرکت کند برای تعیین مسیر حرکت بدین گونه عمل میشود که موقعیت موشک درهرلحظه به عنوان نقطه شروع منحنی براشیستوکرون نقطه برخورد که تخمین زده میشود به عنوان نقطه انتهای منحنی براشیستوکرون و سرعت موشک درهرلحظه اززمان به عنوان سرعت اولیه منحنی درآ« لحظه انتخاب میگردد.


برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید
يکشنبه شانزدهم 8 1395
(0) نظر
برچسب ها :
مقاله مدلسازی و تحلیل عددی شکست در کامپوزیت بافتی با فیبرهای شیشه و رزین اپوکسی تحت بارگذاری مد I و مد II در word

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

مقاله شناسایی ورتبه بندی عوامل موثربرعدم اجرای اثربخش قانون مالیات برارزش افزوده باتلفیق رویکردتحلیل روابط خاکستری ودلفی فازی مطالعه موردی: وضعیت مالیات برارزش افزوده دراستان یزد در word دارای 39 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله شناسایی ورتبه بندی عوامل موثربرعدم اجرای اثربخش قانون مالیات برارزش افزوده باتلفیق رویکردتحلیل روابط خاکستری ودلفی فازی مطالعه موردی: وضعیت مالیات برارزش افزوده دراستان یزد در word کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی مقاله شناسایی ورتبه بندی عوامل موثربرعدم اجرای اثربخش قانون مالیات برارزش افزوده باتلفیق رویکردتحلیل روابط خاکستری ودلفی فازی مطالعه موردی: وضعیت مالیات برارزش افزوده دراستان یزد در word،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد


بخشی از متن مقاله شناسایی ورتبه بندی عوامل موثربرعدم اجرای اثربخش قانون مالیات برارزش افزوده باتلفیق رویکردتحلیل روابط خاکستری ودلفی فازی مطالعه موردی: وضعیت مالیات برارزش افزوده دراستان یزد در word :

سال انتشار: 1393
محل انتشار: اولین همایش ملی حسابداری، حسابرسی و مدیریت
تعداد صفحات: 39
چکیده:
مالیات بر ارزش افزوده از نوع مالیاتهای غیر مستقیم 1 است که بر پایه مصرف کالاها و خدمات میباشد. قانون مالیات بر ارزش افزوده از نیمه دوم سال 1387 به صورت آزمایشی و پنج ساله در ایران به اجرا گذاشته شد. از آنجایی که هنگام اجرای قانون زیر ساختار و بستر لازم بدین منظور فراهم نبود اثر بخشی اجرای این قانون در حال حاضر تحت تأثیر عواملی قرار گرفته است که هدف از این پژوهش با عنوان شناسایی و رتبه بندی عوامل مؤثر بر عدم اجرای اثربخش قانون مالیات بر ارزش افزوده در ایران می باشد.در این تحقیق عوامل اثرگذار بر عدم اجرای اثربخش قانون مالیات بر ارزش افزوده با مروری بر ادبیات تحقیق و مصاحبه با خبرگان در این زمینه شناسایی و در نهایت 15 عامل معرفی گردید. در ادامه، برای سنجش درجه اهمیت هریک از این عوامل بر عدم اجرای اثربخش VAT ، پرسشنامهای مشتمل بر 15 سؤال بسته مبین میزان اهمیت هر عامل طراحی گردید. در طراحی پرسشنامه از عبارات کلامی در یک طیف پنج گانه از بسیار کم تا بسیار زیاد بهرهگیری شد.این پرسشنامه در میان نمونهی انتخابی از میان مدیران،کارشناسان وکارمندان محترم اداره کل امور مالیاتی در سطح استان یزد که در زمینهی مالیات بر ارزش افزوده فعالیت داشته و با ساز و کار آن آشنا بودند و همچنین اساتید محترم دانشگاه یزد آشنا با ساز و کار این نوع مالیات توزیع و در نهایت 18 پرسشنامه بازگشت داده شد.با بهرهگیری از تکنیک تحلیل روابط خاکستری این عوامل رتبه بندی گردید. با بررسی ادبیات تحقیق پنج گروه عوامل انسانی،عوامل اقتصادی،عوامل ساختاری،عوامل اجتماعی وعوامل فنی به عنوان مهترین موانع اجرای اثربخش قانون مالیات بر ارزش افزوده مشخص شده اند وبا استفاده ازتکنیک تحلیل روابط خاکستری وتجزیه وتحلیل آماری جهت رتبه بندی این عوامل،عوامل انسانی در رتبه اول،عوامل فنی دررتبه دوم،عو مل اقتصادی دررتبه سوم،عوامل اجتماعی دررتبه چهارم وعوامل ساختاری در رتبه پنجم قرارگرفتند;همچنین از 15 مانع که زیر مجموعه عوامل پنج گانه اصلی محسوب می شدند نیز پنج عامل کمبود پرسنل کافی وآموزش دیده،عدم ارتقاء سطح آموزش مودیان،فقدان سخت افزار و زیر ساخت،غیررسمی بودن بخش نامشخصی از فعالیت های اقتصادی وفقدان بانک جامع مودیان مالیاتی،درصدر این رتبه بندی قرارگرفتند;پیشنهادات کاربردی نیز با توجه به نتایج حاصل ازاجرای تحقیق ارائه شده است


برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید
يکشنبه شانزدهم 8 1395
(0) نظر
برچسب ها :
مقاله طراحی اماکن ورزشی براساس الگوی محیط زیستی در word

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

مقاله ارزیابی اثرات توسعه برآبخوان دشت کاشان در word دارای 7 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله ارزیابی اثرات توسعه برآبخوان دشت کاشان در word کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی مقاله ارزیابی اثرات توسعه برآبخوان دشت کاشان در word،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد


بخشی از متن مقاله ارزیابی اثرات توسعه برآبخوان دشت کاشان در word :

سال انتشار: 1392
محل انتشار: دومین همایش ملی حفاظت و برنامه زیری محیط زیست
تعداد صفحات: 7
چکیده:
افزایش جمعیت و توسعه اقتصادی اجتماعی کشورافزایش مداوم تقاضای آب برای مصرف کنندگان مختلف آب رابه همراه داشته و به دلیل دسترسی آسان وسادگی بهره برداری ازمنابع آب زیرزمینی میزان برداشت ازاین منابع برای استفاده های مختلف افزایش قابل ملاحظه ای یافته است دراین پژوهش با استفاده ازمدل آب زیرزمینی دشت کاشان به بررسی نتایج حاصل ازافزایش بهره برداری به دلیل توسعه فعالیت های کشاورزی و صنعتی می پردازیم نتایج نشان میدهد که تا3سال آینده میزان افت سطح ایستابی درمرزمحدوده مطالعاتی 8/8مترخواهد بود که خطرپیشروی آب شوربه داخل آب شیرین وجود دارد


برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید
يکشنبه شانزدهم 8 1395
(0) نظر
برچسب ها :
مقاله بررسی فراوانی افسردگی در بیماران مبتلا به پرفشاری خون در word

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

طرح (کارآفرینی) پرورش شتر مرغ در word دارای 41 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد طرح (کارآفرینی) پرورش شتر مرغ در word کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی طرح (کارآفرینی) پرورش شتر مرغ در word،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد


بخشی از متن طرح (کارآفرینی) پرورش شتر مرغ در word :

این طرح درنظردارد تعداد 250 قطعه شترمرغ شامل 150 قطعه ماده و 100قطعه نررا درزمینی به مساحت 12هزارمترمربع درشهرستان مرودشت ( جاده اسماعیل آباد ) روبروی روستای چهارطاق پرورش داده که اولین مزرعه پرورش شترمرغ دراستان فارس می باشد که امید است با همکاری نهادها وسازمانهای ذیربط دراستان این طرح هرچه زودتر عملی گردد. همان طور که ذکرگردید استان فارس بدلیل داشتن آب وهوای معتدل بهترین مکان جهت اجرای این طرح بوده وچون شترمرغ حیوانی است نیمه وحشی وجزء رشته پرندگان است که میل زیادی به آزاد زی بودن دارد می بایست محل نگهداری این پرنده درفضایی باز وفقط محصور به فنس باشد .که درقسمت ذیل شرح ساختمانها ومحل نگهداری این پرنده شرح داده شده است :
الف : زمین وساختمانها:
1- زمین : 12000مترمربع دیوارکشی وفنس کشی شده به انضمام 6هکتار جهت کشت علوفه است
2- ساختمان خرپا محصور به فنس ازیک طرف وسه طرف دیوارکشی 140مترمربع
3- انبارعلوفه خشک 140مترمربع
4- ساختمان نگهبانی وسرویس بهداشتی 100مترمربع
5- آزمایشگاه وبخش تکثیر 200مترمربع
6- سالن جوجه : 3 تا 6 ماهه بامحوطه 600مترمربع
7- محوطه سازی 1200مترمربع
8- پن پرنده : 2سری 1500 مترمربع
9- توضیح اینکه محوطه سازی شامل محل تخم گذاری وفضا جهت چرای پرندگان می باشد 7450مترمربع به ارتفاع سه مترکه این فضا با غذای مورد نیاز پرندگان نظیریونجه وذرت علوفه ای پوشیده می باشد.
ب : تأسیسات
1- چاه
حفریک حلقه چاه به عمق 80 متر بالوله 3 اینچی ومنبع هوایی 20هزارلیتری با پمپ مکش وشناور وتأسیسات جانبی ولوله کشی محوطه وساختمانها
2- برق
جهت اجرای طرح برق رسانی نیاز به 50 کیلووات برق به انضمام ترانس هوایی وتابلوهای مربوطه وخازن وروشنایی ساختمانها واطراف محوطه می باشد.
3- ژنراتور:
جهت مواقع اضطراری نیاز به یک دستگاه ژنراتور 50 K-V-A می باشد .
4- سپتیک تانک جهت فاضلاب ودفع آبهای زائد نیاز به یکعدد سپتیک تانک به حجم 120مترمکعب می باشد.

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید
يکشنبه شانزدهم 8 1395
(0) نظر
برچسب ها :
مقاله ملاحظات فنی و مالی اقتصادی در بکارگیری سیستم های کنترل کیفیت صفر در صنایع فرایندی در word

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

مقاله ارزیابی فنی و اقتصادی اجرای پروژه های تصفیه خانه فاضلاب به روش BOT در word دارای 9 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله ارزیابی فنی و اقتصادی اجرای پروژه های تصفیه خانه فاضلاب به روش BOT در word کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی مقاله ارزیابی فنی و اقتصادی اجرای پروژه های تصفیه خانه فاضلاب به روش BOT در word،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد


بخشی از متن مقاله ارزیابی فنی و اقتصادی اجرای پروژه های تصفیه خانه فاضلاب به روش BOT در word :

چکیده:

مسائل عمدهای از قبیل رکود اقتصادی، رشد سریع جمعیت، نیاز به افزایش سطح بهداشت، کاهش منابع آب، نیاز به تکمیل چرخه بهداشتی آب، نداشتن سرمایه کافی برای توسعه بخشهای زیربنایی و عملکرد مناسب بخش خصوصی در سالهای اخیر، دولت را مجاب بر آن داشته تا بخش بزرگی از پروژههای اجرایی خود را به بخش خصوصی واگذار نماید. در این مقاله روش ساخت، بهرهبرداری و تحویلBOT 1 که یکی از جالبترین شیوه خصوصیسازی میباشد برای اجرای پروژههای تصفیهخانه فاضلاب مورد بررسی قرار گرفته است. هدف اصلی این مقاله بررسی فنی و اقتصادی سرمایهگذاری در بخش آب و فاضلاب بوده و اطلاعات استفادهشده در این مقاله چه از نظر بخش اجرا و چه از نظر بخش فروش تا حد امکان به صنعت نزدیک بوده است. برای فهرست بهای اقلام، از فهرست بروز رسانی سال 92 استفاده کردهایم. خرید پساب از سرمایهگذار توسط دولت تضمین شده است و سرمایهگذار میتواند با فروش قطعی پساب، اطمینان از بازگشت سرمایه خود داشته باشد. در این مقاله به جذب سرمایه در جهت اجرای پروژه ی تصفیه خانه فاضلاب می پردازیم و به معرفی کم و کاستی های موجود در این زمینه خواهیم پرداخت و با بررسی هزینه های اجرای پروژه تصفیه خانه و فروش پساب تولید شده از این بخش به مقرون بصرفه بودن این طرح می رسیم.

کلمات کلیدی:

تصفیه خانه فاضلاب، خصوصی سازی، BOT، فروش پساب، بررسی فنی و اقتصادی

1 Build Operate Transfer

.1 مقدمه:

در سطح جهانی مفهوم BOT یا ساخت بهر ه برداری واگذاری به عنوان یکی از روشهای پذیرفته شده جهت مشارکت بخش خصوصی شناخته شده است. روش BOT روشی پرکاربرد و با بازدهی بالا در اکثر کشورهای جهان می باشد. کشور ترکیه اولین کشور استفاده کننده از این طرح می باشد که در دهه 1980 میلادی امتیاز چندنیروگاه را به این شیوه به مناقصه گذاشت.[1] صنایع نفت، پتروشیمی، پالایشگاه، نیروگاه های تولید برق و ; در این زمینه پیشرفت های زیادی در سطح جهانی داشته اند. کشور عزیزمان ایران نیز در سال های اخیر پیشرفت های خوبی در این زمینه داشته است. در بخش راه اندازی نیروگاه های تولید برق[5-2]، نگهداری راه ها[6]، صنایع نفت و صنایع آب و فاضلاب تحقیقات و قراردادهای خوبی صورت پذیرفته است. در این بین به بخش آب و فاضلاب بخصوص در صنعت تصفیه خانه ها توجه کمتری شده است. با وجود این که صنعت آب و برق در ایران تحت یک وزارت خانه اداره می شوند اما با توجه به جذابیت صنعت برق و اطلاع رسانی کم در زمینه آب و فاضلاب به بخش خصوصی، قراردادهای کمتری به روش BOT در این بخش شاهد هستیم. در این مقاله به جذب سرمایه در جهت اجرای پروژه ی تصفیه خانه فاضلاب می پردازیم و به معرفی کم و کاستی های موجود در این زمینه خواهیم پرداخت و با بررسی هزینه های اجرای پروژه تصفیه خانه و فروش پساب تولید شده از این بخش به مقرون بصرفه بودن این طرح می رسیم. برآورد هزینه های انجام شده را با استفاده از نرم افزار تکسا با فهرست بهای اقلام 92 که جدیدترین فهرست بها می باشد انجام داده ایم. خرید پساب از سوی شرکت آب و فاضلاب با قیمت 14000ریال برای هر متر مکعب به سرمایه گذار تضمین شده است. با توجه به توضیحات گفته شده در این بخش، چار چوب مقاله بدین شرح می باشد: در بخش دوم به معرفی روش BOT و روش های اجرای آن می پردازیم، در بخش سوم به جزئیات اجرای پروژه تصفیه خانه فاضلاب خواهیم پرداخت. در بخش چهارم به بررسی فنی و اقتصادی اجرای تصفیه خانه به روش BOT خواهیم پرداخت و بخش پنج و شش به ترتیب به نتیجه گیری و ارائه پیشنهادات اختصاص دارد.

.2 معرفی BOT و روش های اجرای آن

تامین مالی را از دیدگاه کلی می توان به دو دسته شرکتی و پروژه ای تقسیم بندی نمود. در روش تامین مالی BOT که یکی از زیرمجموعه های مهم تامین مالی پروژه ای به حساب می آید و غالبا در اجرای پروژه های زیربنایی نظیر ساخت نیروگاه، سد و راه کاربرد دارد، دولت ها می توانند با پشتوانه مالی کم و از طریق واگذاری امتیاز بهره برداری پروژه ها در دوره ای مشخص، به هدف اصلی که اجرای پروژه می باشد دست یابند. در این بخش سعی گردیده ضمن معرفی روش BOT و مراحل اجرای آن، مروری بر انواع منابع تامین مالی سرمایه در پروژه های BOT گردیده و در انتها به اهمیت تعیین نسبت بهینه آورده به وام و فاکتورها و عوامل اثرگذار بر آن پرداخته می شود.

21 روند بکارگیری پروژه BOT


برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید
يکشنبه شانزدهم 8 1395
(0) نظر
برچسب ها :
مقاله بررسی میزان تاثیر مولفه های اعتقادات فرهنگی بر انتخاب سبک مدیریتی (مطالعه موردی: مجتمع دخانیات استان گلستان) در word

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

مقاله کـــاهش و کنتــــرل آب بحســــاب نیــــامــده در شــرکتهـای آب و فــاضـلاب در word دارای 13 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله کـــاهش و کنتــــرل آب بحســــاب نیــــامــده در شــرکتهـای آب و فــاضـلاب در word کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی مقاله کـــاهش و کنتــــرل آب بحســــاب نیــــامــده در شــرکتهـای آب و فــاضـلاب در word،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد


بخشی از متن مقاله کـــاهش و کنتــــرل آب بحســــاب نیــــامــده در شــرکتهـای آب و فــاضـلاب در word :

سال انتشار: 1379

محل انتشار: همایش آموزشی تخصصی آب بحساب نیامده

تعداد صفحات: 13

چکیده:


برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید
يکشنبه شانزدهم 8 1395
(0) نظر
برچسب ها :
مقاله تحلیلی بر مفاهیم، مدل ها و نظریات پیرامون مفهوم شناسایی سازمانی در word

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

مقاله بررسی عوامل جامعه شناختی مؤثر بر وندالیسم در چهارچوب نظریات رابرت مرتن (مورد مطالعه: دانش آموزان پسر مقطع راهنمایی شهر اهواز) در word دارای 21 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله بررسی عوامل جامعه شناختی مؤثر بر وندالیسم در چهارچوب نظریات رابرت مرتن (مورد مطالعه: دانش آموزان پسر مقطع راهنمایی شهر اهواز) در word کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی مقاله بررسی عوامل جامعه شناختی مؤثر بر وندالیسم در چهارچوب نظریات رابرت مرتن (مورد مطالعه: دانش آموزان پسر مقطع راهنمایی شهر اهواز) در word،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد


بخشی از متن مقاله بررسی عوامل جامعه شناختی مؤثر بر وندالیسم در چهارچوب نظریات رابرت مرتن (مورد مطالعه: دانش آموزان پسر مقطع راهنمایی شهر اهواز) در word :

سال انتشار: 1393
محل انتشار: دومین کنفرانس ملی جامعه شناسی و علوم اجتماعی
تعداد صفحات: 21
چکیده:
هدف: پژوهش حاضر،پیرامون بررسی عوامل جامعه شناختی مؤثر بر وندالیسم میان دانش آموزان پسر مقطع راهنمایی ناحیه 4 اهوازانجام شده است . داده های این تحقیق با روش پیمایشی از نمونه ای با حجم 364 نفر که از جمعیت 6926 نفری دانش آموزان پسر مقطعراهنمایی ناحیه 4 اهواز به شیوه نمونه گیری تصادفی طبقه ای انتخاب گردیده ؛ جمع آوری شد. متغیر وابسته (وندالیسم)، به دو شیوهعملیاتی گردید و رابطه آن با متییرهای مستقل شامل احساس محرومیت نسبی ، پایگاه اجتماعی- اقتصادی ، احساس انزوای اجتماعی ، بعد خانوار ، ارتباط دانش آموز با افراد بزهکار ، ساختار خانواده ، بی هنجاری و شرایط محیطی که از نظریات رابرتکینگ مرتن اخذ شده بود ، فرضیه سازی و آزمون گردید .ابزارگردآوری اطلاعات در این تحقیق پرسشنامه است. تجزیه و تحلیل یافته های این پژوهش در دو سطح آمار توصیفی و آمار استنباطی و با استفاده از نرم افزار SPSS صورت گرفت. یافته های تحقیق فرضیه ها را تأیید نمود.نتایج پژوهش نشان داد که معادله پیش بینی شدت گرایش به رفتار وندالیستی مای تواند 0/259 درصد از واریانس متغیر وابسته را پیش بینی کند. در حقیقت مدل پژوهش ، توانسته است با استفاده از چهارمتغیر احساس انزوای اجتماعی ، ارتباط دانش آموز با افراد بزهکار احساس بی هنجاری و احساس محرومیت نسبی 0/259 درصد از واریانس متغیر وابسته را پیش بینی کند.


برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید
يکشنبه شانزدهم 8 1395
(0) نظر
برچسب ها :
مقاله بررسی کیفی و تحلیلی روش های نوین تحلیل استاتیکی غیرخطی سازه هاCMP و MPA در سازه های بلند در word

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

مقاله تفکر انتقادی: گامی به سوی تحول در اموزش در word دارای 6 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله تفکر انتقادی: گامی به سوی تحول در اموزش در word کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی مقاله تفکر انتقادی: گامی به سوی تحول در اموزش در word،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد


بخشی از متن مقاله تفکر انتقادی: گامی به سوی تحول در اموزش در word :

سال انتشار: 1394
محل انتشار: دومین کنفرانس ملی توسعه پایدار در علوم تربیتی و روانشناسی، مطالعات اجتماعی و فرهنگی
تعداد صفحات: 6
چکیده:
مقدمه: پرورش قدرت تفکر یکی از اهداف اصلی آموزش می باشد.بر این اساس، نظام اموزشی باید به جای انتقال صرف اطلاعاتبه دانش اموزان، موقعیت های مناسب برای پرورش تفکر در کودکان را فراهم اورد.روش ها : مقاله حاضر نوعی مطالعه مروری است که با جستجوی کتب و بانک های اطلاعاتی از قبیل google ،iranmedex، sid، و ; انجام شده است. یافته ها: در مقاله حاضر به ارائه مروری بر تعاریف متعدد و مختلف از تفکر انتقادی به منظور شناسایی و ارتقای این تفکر پرداختهشد. بایستی توجه داشت که اموزش تفکر انتقادی به فراگیران، یک مؤلفه مهم در مبدل ساختن انها به فراگیرانی تحلیل گر و باصلاحیت محسوب می شود. مهارتهای تفکر مطلوب در فراگیران، به خودی خود ایجاد نمی شود و بایستی به انها اموزش دادهشود. این در حالی است که اموزش مهارت های تفکر و ارتقای ان امری دشوار است که نیازمند زمان بسیار بوده و طراحی انمشکل می باشد ،ضمن اینکه باعث محدود شدن میزان محتوای تدریس نیز می شود. نتیجه گیری: اگر مسئولان و متخصان تعلیم و تربیت می خواهند که افراد آینده جامعه افرادی مفید برای جامعه باشند و نظام اموزشی نیز با موفقیت وظیفه خود را انجام دهد ، باید به تفکر انتقادی به منزله یک ضرورت انکارناپذیر در مسائل علوم تربیتی و اموزش و پرورش توجه کنند.


برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید
يکشنبه شانزدهم 8 1395
(0) نظر
برچسب ها :
مقاله ارائه روشی جدید در تخصیص خودسازمان ده منابع شبکه های گرید در word

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

مقاله افزایش رشد ماهی قزل آلای رنگین کمان با استفاده از پروبیوتیک تجاری باکتوسل و پربیوتیک مانان در word دارای 7 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله افزایش رشد ماهی قزل آلای رنگین کمان با استفاده از پروبیوتیک تجاری باکتوسل و پربیوتیک مانان در word کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی مقاله افزایش رشد ماهی قزل آلای رنگین کمان با استفاده از پروبیوتیک تجاری باکتوسل و پربیوتیک مانان در word،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد


بخشی از متن مقاله افزایش رشد ماهی قزل آلای رنگین کمان با استفاده از پروبیوتیک تجاری باکتوسل و پربیوتیک مانان در word :

چکیده

هدف از انجام این بررسی مطالعه تاثیر پروبیوتیک تجاری باکتوسل و پربیوتیک مانان بر رشد ماهی قزل آلای رنگین کمان

پرورشی بود. برای این منظور تعداد 720 قطعه ماهی با وزن 01 ± 2 گرم از یکی از مزارع پرورشی ارومیه تهیه و به مدت 10 روز با شرایط آزمایشگاهی سازگاری شدند. پس از سازگاری، ماهیان در شش گروه هر کدام با سه تکرار بصورت تصادفی در
18 حوضچه 90 لیتری تقسیم گردید و در طول مدت سازگاری و آزمایش از غذای تجاری FFT1 و FFT2 فرادانه (فارسان)

برای تغذیه ماهیان استفاده شد. ماهیان گروه اول به عنوان شاهد انتخاب و فقط با غذای تجاری تغذیه شدند در حالیکه به ترتیب ماهیان گروه دوم با پروبیوتیک به مقدار 100 mg، گروه سوم با پربیوتیک به میزان 2/5 gr، گروه چهارم پربیوتیک به مقدار5 gr، گروه پنجم با پروبیوتیک 100 mg ) و پربیوتیک (2/5 gr و گروه ششم با پروبیوتیک 100 mg) و پربیوتیک (5 gr در هر کیلو گرم غذا مورد تغذیه قرار گرفتند. ماهیان به مدت 60 روز به ترتیب تیمارهای فوق تغذیه شدند و برای زیست سنجی و بررس رشد، نمونه برداری در روز صفر و 60 انجام شد. هنگام نمونه برداری وزن کل، طول کل، افزایش وزن، فاکتور وضعیت بدنی، میزان رشد اختصاصی و میزان رشد روزانه برای هر تیمار به صورت جداگانه محاسبه گردید. یافتههای
حاصل از این مطالعه نشان داد که استفاده توام پروبیوتیک باکتوسل (100 mg) و پربیوتیک مانان (5 gr) میتواند به طور معنی

داری (P>0/05) سبب بهبود رشد ماهی قزل آلای رنگین کمان در مقایسه با ماهیان گروه شاهد گردد. بر اساس نتایج بدست آمده از این تحقیق میتوان نتیجه گرفت که استفاده از ترکیبات طبیعی و ایمن به جای آنتی بیوتیکهای محرک رشد میتواند هم رشد ماهی را افزایش دهد و هم از ایجاد آلودگیهای زیست محیطی نیز جلوگیری نماید.

واژههای کلیدی: قزل آلای رنگین کمان، پروبیوتیک باکتوسل، پربیوتیک مانان، شاخصهای رشد

مقدمه

افزایش جمعیت و تامین غذا یکی از بزرگترین مشکلات جهان بوده و در این راستا پرورش آبزیان نقش مهمی را در تولید و تامین غذای مورد نیاز انسان ایفا میکند. به منظور افزایش تولید و حداکثر استفاده از امکانات موجود اکثر کشورها به پرورش متراکم آبزیان رو آوردهاند، در این شرایط ایجاد استرس و متعاقب آن بروز بیماریهای عفونی و مشکلات مدیریتی دور از

انتظار نیست. استفاده از آنتی بیوتیکها اولین گزینه پرورش دهندگان و کلنیسینهای دامپزشکی به محض مشاهده بیماری

1214

است. استفاده طولانی مدت از آنتی بیوتیکها علاوه بر ایجاد سویههای مقاوم در باکتریهای بیماریزا مشکلات عدیده
دیگری نیز به همراه دارد که از جمله آنها میتوان به مسائل مربوط به بهداشت عمومی، آلودگیهای زیست محیطی و غیره اشاره کرد. بر این اساس جستجو برای یافتن جایگزین مناسب آنتی بیوتیکها ضروری به نظر میرسد، بنابراین پروبیوتیکها و

پربیوتیکها به عنوان فرارودههای طبیعی و ایمن گزینه خوبی برای پیشگیری و درمان بیماریها و همچنین افزایش رشد آبزیان
میباشند. واژه پروبیوتیک واژهای یونانی است که معنای لغوی آن “برای زندگی ” میباشد. بر اساس تعریف Fuller در سال

1982 پروبیوتیکها مکملهای غذایی هستند که به طور مؤثر و سودمندی بر میزبان تأثیر میگذارند و تعادل فلور میکروبی

روده را بهبود میبخشند(.(15 پروبیوتیکها، میکروارگانیسم های زنده و مشخصی هستند،که درصورت مصرف در انسان یا حیوان، با اثر بر روی فلورمیکروبی بدن باعث بروز اثرات مفید بر سلامتی میزبان می شوند اکثر پروبیوتیک ها متعلق به گروه بزرگی از باکتری های اصلی فلور میکروبی روده انسان بوده و در آنجا زندگی همسفرگی بی ضرری دارند. عملکرد پرو

بیوتیک ها در بهبود محیط آبی از طریق کاهش باکتری های بیماریزا است(.(10

Gibson و (1995) Roberfroid اولین کسانی بودند که ایده پربیوتیکها را بیان داشتند((11 و چنین تعریفی را بیان داشتند:

» پربیوتیک ماده غذایی غیر قابل هضمی است که از طریق تحریک رشد و فعالیت یک یا تعداد محدودی از باکتری های موجود در روده اثرات سودمندی برای میزبان داشته و میتواند سلامتی میزبان را بهبود بخشد.« بر اساس این تعریف هر ماده غذایی که به روده میرسد مانند کربوهیدراتهای غیر قابل هضم، بعضی از پپتیدها، پروتئین ها و نیز برخی از چربی ها میتوانند

کاندیدایی برای پریبیوتیک باشند(.(12 اما ماده ای که بعنوان پربیوتیک انتخاب میشود باید دارای مشخصه و معیارهای خاصی باشد((16 که شامل: (1 هیدرولیز یا جذب نشدن در بخش های بالایی دستگاه گوارش (2 تخمیر گزینشی بوسیله باکتری های بالقوه مفید روده (3تغییر ترکیب میکروفلور روده ای به سمت ترکیبی سالم تر )ترجیحاّ4 دارای اثرات سودمندی بر سلامتی

میزبان. از بین کربوهیدراتها، اکثراً الیگوساکاریدهای غیر قابل هضم و بخصوص الیگوساکاریدهای حاوی فروکتوز بعنوان پربیوتیک در نظر گرفته می شوند((10 با وجود مشخص شدن اثرات مفید پربیوتیک ها، تحقیقات بسیار کمی در این زمینه انجام شده است وهنوز بسیاری از جنبه های افزودن پربیوتیک به جیره مشخص نشده است(.(16 جیرههای غذایی حاوی پروبیوتیک نه تنها قادر است مواد مغذی ضروری مورد نیاز آبزیان را تامین کند، بلکه میتواند یکی از بهترین راهکارها برای

حفظ سلامت و افزایش مقاومت آنها در برابر استرس و عوامل بیماریزا باشد(.(10 همچنین مشاهده شده است که برخی از

پروبیوتیکها باعث افزایش اشتها ، تقویت ایمنی و بهبود رشد آبزیان میگردند که این پدیدهاحتمالاً به دلیل افزایش قابلیت هضم مواد غذایی میباشد((19در ارتباط با مکانیزم تاثیر پروبیوتیکها دیدگاههای متفاوتی وجود دارد که از جمله میتوان به بهینه سازی پارامترهای فیزیکو شیمیایی آب پرورشی، پیشگیری و مبارزه با عوامل بیماریزا و همچنین ارتقاء رشد آبزیان

اشاره کرد(Merrifiel .(15 در سال 2009 به این نتیجه رسید که استفاده از پروبیوتیک در جیره ماهی قزل آلا در افزایش کارایی غذایی، تعادل میکروبی روده و سلامتی و بازماندگی آنها موثر است(.(18 همچنین اسدی و همکاران (1387) نشان دادند که

پروبیوتیک مخمری ساکارومیسس سرویسیه قابلیت تاثیر گذاری زیادی روی ارتقای عملکرد رشد در ماهی قزل آلای رنگین
کمان دارد(.(3


برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید
يکشنبه شانزدهم 8 1395
(0) نظر
برچسب ها :
X