مقالات من
مقاله بازخوانی تکنیک های حل مسئله زمانبندی اتاق عمل جراحی در word

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

مقاله بررسی میزان سلامت روان در بین دانشجویان دارای عقاید مذهبی بالا و دانشجویان دارای عقاید مذهبی پائین در word دارای 8 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله بررسی میزان سلامت روان در بین دانشجویان دارای عقاید مذهبی بالا و دانشجویان دارای عقاید مذهبی پائین در word کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی مقاله بررسی میزان سلامت روان در بین دانشجویان دارای عقاید مذهبی بالا و دانشجویان دارای عقاید مذهبی پائین در word،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد


بخشی از متن مقاله بررسی میزان سلامت روان در بین دانشجویان دارای عقاید مذهبی بالا و دانشجویان دارای عقاید مذهبی پائین در word :

سال انتشار: 1394
محل انتشار: اولین همایش ملی اسلام و سلامت روان
تعداد صفحات: 8
چکیده:
هدف پژوهش حاضر بررسی و مقایسه وضعیت سلامت روان دانشجویان دارای عقاید مذهبی بالا و دانشجویان دارایعقاید مذهبی پائین می باشد. جامعه آماری پژوهش کلیه دانشجویان دانشگاه آزاداسلامی واحد کرمانشاه می باشند. بااستفاده از روش نمونه گیری خوشه ای نمونه ای به حجم 400 نفر انتخاب شد. ابزار پژوهش دو پرسشنامه استانداردنگرش مذهبی و پرسشنامه GHQ بوده است که پایایی آنها به ترتیب (0/85 و 0/87) محاسبه شده است. نتایج نشانداد که دانشجویان دارای عقاید مذهبی بالا از سلامت روان بالاتری نسبت به دانشجویان دارای عقاید مذهبی پائینبرخوردار بودند.


برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید
پنج شنبه یازدهم 9 1395
(0) نظر
برچسب ها :
مقاله استفاده از اصول شش سیگما در بهینه سازیSPC در word

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

مقاله تاثیر کشت مخلوط در توسعه کشاورزی پایدار در word دارای 7 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله تاثیر کشت مخلوط در توسعه کشاورزی پایدار در word کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی مقاله تاثیر کشت مخلوط در توسعه کشاورزی پایدار در word،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد


بخشی از متن مقاله تاثیر کشت مخلوط در توسعه کشاورزی پایدار در word :

سال انتشار: 1393
محل انتشار: اولین کنفرانس بین المللی یافته های نوین در علوم کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست
تعداد صفحات: 7
چکیده:
با ادامه روند رو به رشد جمعیت جهان، تخریب و به مخوردن تعادل اکولوژی ادامه مییابد، لذا باید برای افزایش تولیدات کشاورزی و حفظ محیط زیست اقدام کرد. تا به حال برای افزایش محصولات زراعی و باغی تدابیر مختلفی مثل: استفاده از تکنولوژی، ژنتیک، کودهای شیمیایی، سموم گیاهی و غیره اتخاذ گردیده است، ولی بکارگیری تدابیر بالا فقط توانسته است بخشی از نیاز ما را به مواد غذایی به صورت منطقه ای برآورده سازد، به این جهت باید تأمین مواد غذایی با حفظ محیطزیست طبیعی در رأس برنامه های ما قرار گیرد. یکی از راههایی که ما را به این هدف نزدیک میسازد، کشت گیاهان به صورت مخلوط است، زیرا به تجریه دیده شده است که عملکرد کشت مخلوط بیشتر از کشت خالص محصول است در کشت مخلوط که از سطح کشت استفاده بهتری دارد در نتیجه مکان بیشتری از خاک توسط اندامهایی هوایی و ریشه ای گیاهان پوشیده میشود و بدینترتیب فرسایش و آبشوئی خاک به حداقل میرسد،اگرچه کشاورزی هنوز مهمترین فعالیت انسان درروی کره ی زمین است، ولی هماهنگی کشاورزی با طبیعت به طور مصنوعی و با پیشرفت علوم جدید به هم خورده است و تخریب اراضی کشاورزی و منابع طبیعی در جهان و آلوده شدن آب و خاک در اثر فعالیت کشاورزی وصنعتی و رشد روز افزون جمعیت، آینده تاریکی را برای بشر خبر میدهد، در گذشته چنانچه زمین تخریب میشد، انسان میتوانست به جای دیگری نقل مکان کند، ولی امروزه با افزایش جمعیت، این امر غیرممکن شده است، لذا لزوم به کارگیری سیستمهای کشاورزی پایدار خصوصأ در زمینهای زراعی که مشکل توسعه زمینهای قابل کشت را دارد از اهمیت بیشتری برخوردار است، که از آن جمله میتوان به کشت مخلوط اشاره نمود، بنابراین توجه به کشاورزی پایدار بسیار ضروری میباشد. از اینرو هدف از انجام این تحقیق بررسی مزایا و چگونگی تاثیر کشت مخلوط در کشاورزی پایدار میباشد.


برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید
پنج شنبه یازدهم 9 1395
(0) نظر
برچسب ها :
مقاله در مورد جامعه شناسی روستایی در word

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

مقاله Design and Implementation of a Configurable RealدرTime FPGAدرBased CAدرCFAR Processor for Target Detection in Pulses Radar در word دارای 4 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله Design and Implementation of a Configurable RealدرTime FPGAدرBased CAدرCFAR Processor for Target Detection in Pulses Radar در word کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی مقاله Design and Implementation of a Configurable RealدرTime FPGAدرBased CAدرCFAR Processor for Target Detection in Pulses Radar در word،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد


بخشی از متن مقاله Design and Implementation of a Configurable RealدرTime FPGAدرBased CAدرCFAR Processor for Target Detection in Pulses Radar در word :

سال انتشار: 1393
محل انتشار: اولین همایش ملی الکترونیکی پیشرفت های تکنولوژی در مهندسی برق، الکترونیک و کامپیوتر
تعداد صفحات: 4
چکیده:

Real-time performance of adaptive digital signal processing algorithms is required in many applications but it often means a high computational load for many conventional processors. In this paper, we present configurable hardware architecture for adaptive processing of noisy signals for target detection based on Constant False Alarm Rate (CFAR) algorithms. The proposed architecture is based on an efficient procedure for FPGA implementation of the CA-CFAR detector. We have design our structure using VHDL language and implemented in spartan 6A starter kit, device.


برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید
پنج شنبه یازدهم 9 1395
(0) نظر
برچسب ها :
مقاله تولید الکتروشیمیایی هیدروژن و کلر به روش الکترولیز غشائی پیشرفته در word

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

مقاله تولید الکتروشیمیایی هیدروژن و کلر به روش الکترولیز غشائی پیشرفته در word دارای 10 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله تولید الکتروشیمیایی هیدروژن و کلر به روش الکترولیز غشائی پیشرفته در word کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی مقاله تولید الکتروشیمیایی هیدروژن و کلر به روش الکترولیز غشائی پیشرفته در word،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد


بخشی از متن مقاله تولید الکتروشیمیایی هیدروژن و کلر به روش الکترولیز غشائی پیشرفته در word :

سال انتشار: 1387

محل انتشار: اولین کنفرانس ملی هیدروژن و پیل سوختی

تعداد صفحات: 10

چکیده:

تولید همزمان هیدروژن بعنوان یک سوخت پاک، و کلر بعنوان یک ماده شیمیائی ارزشمند، از اسید کلریدریک بازیافتی با استفاده از فرآیند الکترولیز غشائی، فرآیندی اقتصادی و زیست سازگار در صنعت پتروشیمی میباشد. لذا بررسی این فرآیند به منظور درک عملکرد سل مربوطه و بهین


برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید
پنج شنبه یازدهم 9 1395
(0) نظر
برچسب ها :
مقاله نقش زبان لری در حفظ هویت کودکان لر در word

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

مقاله تاثیر کود دامی و سطوح مختلف کود فسفره شیمیایی بر عملکرد زیست توده وخصوصیات ریشه ماش در word دارای 8 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله تاثیر کود دامی و سطوح مختلف کود فسفره شیمیایی بر عملکرد زیست توده وخصوصیات ریشه ماش در word کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی مقاله تاثیر کود دامی و سطوح مختلف کود فسفره شیمیایی بر عملکرد زیست توده وخصوصیات ریشه ماش در word،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد


بخشی از متن مقاله تاثیر کود دامی و سطوح مختلف کود فسفره شیمیایی بر عملکرد زیست توده وخصوصیات ریشه ماش در word :

سال انتشار: 1392
محل انتشار: دومین همایش ملی توسعه پایدار کشاورزی و محیط زیست سالم
تعداد صفحات: 8
چکیده:
به منظور مطالعه اثر کود دامی و سطوح مختلف کود شیمیایی فسفره بر عملکرد زیست توده وخصوصیات ریشه گیاه ماش در شرایط اقلیمی خرم آباد آزمایشی در بهار 1389 به صورت فاکتوریل با استفاده از فاکتورهای کود دامی درسه سطح (صفر، 7 و 14 تن در هکتار) و کود فسفره شیمیایی درسه سطح ( 50، 0 و 100 کیلوگرم در هکتار ) در قالب طرح پایه بلوکهای کامل تصادفی با سه تکرار در منطفه باغ کشاورزی خرم آباد با طول جغرافیایی 48 درجه و 18درجه شرقی، عرض 33 درجه و 32 دقیقه شمالی و ارتفاع 1175 متر از سطح دریا به اجرا درآمد.مقایسه میانگین ها توسط آزمون چند دامنه ای دانکن در سطح احتمال پنج در صد انجام شد.نتایج حاصل از این پژوهش نشان داد، اثرات ساده فاکتور کود دامی و کود شیمیایی فسفره بر عملکرد بیولوژیک در سطح احتمال یک درصد معنی دار شد. ولیاثر متقابل آنها از لحاظ آمار معنی دار نبود وزن خشک ریشه توسط فاکتور کود شیمیایی فسفره در سطح یک درصد معنیدار گردید. اما فاکتور کود دامی و اثرات متقابل میان فاکتورها، تاثیر معنیداری بر وزن خشک ریشه نداشتند.همچنین مقایسه میانگین تیمارها نشان داد که بین سطوح مختلف کود فسفره تفاوت معنی داری وجود داردبهطوری که وزن خشک ریشه در سطح سوم کود فسفره4/8گرم) 62 درصد بیشتر از سطح اول2/9 گرم گردید. بین سطوح مختلف کود فسفره تفاوت معنی داری وجود دارد، بهطوری که طول ریشه در سطح سوم کود فسفره 4/3سانتی متر ) 62 درصد بیشتر از سطح اول 2/6سانتی متر ) گردید. تراکم کل ریشه ها توسط فاکتور کود شیمیایی فسفره در سطح یک درصد معنیدار گردید. اما فاکتور کود دامی و اثرات متقابل میان فاکتورها، تاثیرمعنیداری بر تراکم کل ریشه ها نداشتند. همچنین مقایسه میانگین تیمارها نشان داد که بین سطوح مختلف کودفسفره تفاوت معنی داری وجود دارد، بهطوری که تراکم کل ریشه ها در سطح سوم کود فسفره 0/002سانتی متر بر سانتی متر مکعب ) صد درصد بیشتر از سطح اول 0/001سانتی متر بر سانتی متر مکعب ) گردید.


برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید
پنج شنبه یازدهم 9 1395
(0) نظر
برچسب ها :
مقاله تعیین ارش البکاره و مهرالمثل در word

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

مقاله A STUDY OF GROUT PROPERTIES IN SOIL NAILS PULLOUT TESTS در word دارای 7 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله A STUDY OF GROUT PROPERTIES IN SOIL NAILS PULLOUT TESTS در word کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی مقاله A STUDY OF GROUT PROPERTIES IN SOIL NAILS PULLOUT TESTS در word،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد


بخشی از متن مقاله A STUDY OF GROUT PROPERTIES IN SOIL NAILS PULLOUT TESTS در word :

سال انتشار: 1391
محل انتشار: نهمین کنگره بین المللی مهندسی عمران
تعداد صفحات: 7
چکیده:

Soil nailing is the technique where in-situ ground is reinforced by the insertion of tension-carrying soil nail. The soil-nail interface shear resistance plays an important role in determining the stability of nailed cut. The effect of grout properties is investigated to evaluate the pullout resistance of soil nail. A series of pullout tests were performed at four differentconstruction sites. Three-dimensional (3-D) finite element (FE) model using the ABAQUS code was developed and nonassociated elastic-plastic soil constitutive model using the Mohr-Coulomb failure criterion was employed to simulate the behavior of soil and grout in pullout test procedure. The Mohr-Coulomb failure criterion parameters of grout were determined by comparing the simulated results with pull-out test measured datas, and then the influence of these parameters were studied on the pull-out resistance of soil nails


برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید
پنج شنبه یازدهم 9 1395
(0) نظر
برچسب ها :
مقاله بررسی تولید انرژی الکتریکی در ایستگاه تقلیل فشار گاز واحدهایV 94.2نیروگاه سیکل ترکیبی یزد در word

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

مقاله حلقه گمشده در فعالیتهای تحقیقاتی از جمله تحقیقات تغذیه گیاه در ایران( 659) در word دارای 8 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله حلقه گمشده در فعالیتهای تحقیقاتی از جمله تحقیقات تغذیه گیاه در ایران( 659) در word کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی مقاله حلقه گمشده در فعالیتهای تحقیقاتی از جمله تحقیقات تغذیه گیاه در ایران( 659) در word،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد


بخشی از متن مقاله حلقه گمشده در فعالیتهای تحقیقاتی از جمله تحقیقات تغذیه گیاه در ایران( 659) در word :

سال انتشار: 1389

محل انتشار: اولین کنگره چالشهای کود در ایران

تعداد صفحات: 8

چکیده:

مقاله حاضر ضمن تبیین تحقیق و ارتباط آن با تولید علم و ترویج یافته های تحقیقاتی به موضوع اصلی فراموش شده دراکثر فعالیتهای تحقیقاتی کشور از جمله تحقیقات تغذیه گیاه می پردازد و اشاره به این موضوع دارد که در کشورهای توسعه یافته سرمایه گذاری مشترک در مراکز تحقیق و توسعه در حال افزایش می باشد لذا در این کشورها نتایج تحقیقات یا دستاوردهای تحقیقاتی به فناوری تبدیل می شوند ولی در کشورهای در حال توسعه با توجه به ضعف ساختارهای ملی و سازمانی موجود ، سرمایه گذاری های فوق ضعیف بوده و نتایج تحقیقات صرفا به تولید دانش و علم منتهی و به فناوری تبدیل نمی شوند در ایران هر ساله نتایج فعالیتهای تحقیقاتی از جمله تغذیه گیاه به صورت دستاورد های تحق یقاتی در قالب گزارش های نها یی ،دستورالعمل های ترویجی و نشریات ارائه می شوند اما نکته مهم این است که دستاورد های مذکور مگر در موارد نادر نظ ی ر معرفی ارقام زراعی، عموما به فناوری تبدیل نمی شوند لذا تحقیقات فوق بدون کاربرد عملی عموما در جهت تولید دانش و علم معرفی می شوند حال اینکه هدف اصلی تحقیقات کشاورزی دستیابی به فناوری های نو و کارآمد می باشد . لذا ضروری است دستاوردهای تحقیقاتی تغذیه گیاه بازنگری و نتایج توصیه کودی قابل تبدیل به فناوری و تولی د کود اختصاصی متناسب با دوره رشد محصو لات استخراج و معرفی شوند زیرا اثر بخشی توصیه های کودی فعلی به علل مختلف از جمله نا خالصی کودها ، قابلیت پایین انحلال آنها، وجود کودهای تک عنصری و تکنولوژی پایین کودهای کامل تولید داخل کم و باعث بی اعتمادی تولید کنندگان به دستاوردهای تحقیقاتی می شوند لذا پیشنهاد می شود به منظور افزایش کارایی دستاوردهای تحقیقاتی تغذیه گیاه ، این نتایج خصوصا توصیه های کودی، مطابق سایر کشورهای پیشرو در تحقیقات تغذیه گیاه از جمله کشور هلند در قالب کود های اختصاصی ارائه شوند و دستیابی به این مهم، با به کار گیری وادغام علوم مختلف از جمله علوم شیمی، اقتصاد، خاکشناسی، صنایع بسته بندی و غیره محقق خواهد شد


برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید
پنج شنبه یازدهم 9 1395
(0) نظر
برچسب ها :
مقاله بررسی فرصت ها و چالش ها بخش کشاورزی ایران در شرایط تحریم در word

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

مقاله تحلیل ریزساختاری ورقه راندگی طزره در شمال دامغان در word دارای 1 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله تحلیل ریزساختاری ورقه راندگی طزره در شمال دامغان در word کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی مقاله تحلیل ریزساختاری ورقه راندگی طزره در شمال دامغان در word،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد


بخشی از متن مقاله تحلیل ریزساختاری ورقه راندگی طزره در شمال دامغان در word :

سال انتشار: 1384

محل انتشار: نهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران

تعداد صفحات: 1

چکیده:

ورقه راندگی طزره در شمال دامغان یکی از هشت ورقه ساختاری است که البرز شرقی را در برش دامغان – گرگان شکل داده است . این ورقه که به عنوان ضخیم ترین ورقه این برش شناسایی شده به سبب داشتن لیتولوژیهای مناسب جهت مطالعات ریزساختاری انتخاب گردیده است . دگرشکلی این ورقه، از طریق مطالعه ریزساختارهای تشکیل شده در کانیهای کوارتز و فلد سپات تحلیل شده است . بر مبنای نمونه برداریهای انجام شده در راستای برش عرضی از ورقه در مسیری از فرودیواره تا فرادیواره آن، روند تغییرات این ریزساختارها به صورت کاهش میزان و شدت دگرشکلی بلورهای کوارتز و فلدسپات و کاهش تبلور مجدد از قاعده ورقه به سمت فرودیواره و فرادیواره آن، شناسایی شده است . این بررسیهای ریزساختاری نشان می دهد که ورقه راندگی طزره، گرچه از ورقه های پیش بوم در البرز شرقی محسوب می شود، اما دارای خاستگاهی عمیقتر نسبت به دیگر ورقه های راندگی در برش ساختاری دامغان – گرگان است .


برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید
پنج شنبه یازدهم 9 1395
(0) نظر
برچسب ها :
مقاله ساخت خامه کم چربی با استفاده از صمغهای طبیعی و روشهای مکانیکی در word

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

مقاله طراحی یک سیستم اتوماتیک هوشمند جداسازی انواع گوجه فرنگی از لحاظ مرغوبیت با استفاده از تلفیق پردازش تصویر دیجیتالی وشبکه های عصبی مصنوعی در word دارای 1 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله طراحی یک سیستم اتوماتیک هوشمند جداسازی انواع گوجه فرنگی از لحاظ مرغوبیت با استفاده از تلفیق پردازش تصویر دیجیتالی وشبکه های عصبی مصنوعی در word کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی مقاله طراحی یک سیستم اتوماتیک هوشمند جداسازی انواع گوجه فرنگی از لحاظ مرغوبیت با استفاده از تلفیق پردازش تصویر دیجیتالی وشبکه های عصبی مصنوعی در word،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد


بخشی از متن مقاله طراحی یک سیستم اتوماتیک هوشمند جداسازی انواع گوجه فرنگی از لحاظ مرغوبیت با استفاده از تلفیق پردازش تصویر دیجیتالی وشبکه های عصبی مصنوعی در word :

سال انتشار: 1387

محل انتشار: اولین کنگره ملی فناوری تولید و فرآوری گوجه فرنگی

تعداد صفحات: 1

چکیده:

یکی از مسائل مهمی که در صنعت فرآوری گوجه حائز اهمیت است،جداسازی آنها بر اساس مرغوبیت آنهاست.عمدتا مرغوبیت گوجه ها بر اساس شدت رنگ ،وزن و اندازه آنها قابل تشخیص است به طوری که در نوع سنتی جداسازی گوجه ها به روش دستی و بر اساس مشاهدات چشمی رنگ،اندازه و وزن آنها انجام می پذیرد.اتوماتیک سازی این امر باعث افزایش سرعت ودقت ونیز به طرز چشمگیری کاهش هزینه های صرف شده در جداسازی می باشد.در این مقاله یک سیستم کاملا اتوماتیک جهت جداسازی گوجه ها بر اساس مرغوبیت آنها ارائه گردیده است که بر اساس پردازشهوشمند دیجیتالی تصویر نمونه ها استوار است.


برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید
پنج شنبه یازدهم 9 1395
(0) نظر
برچسب ها :
مقاله اثرمکانیزم گردنبندی درتحولات دینامیکی فولاد زنگ نزن 316 درحین تغییر فرم گرم در word

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

مقاله Aircraft conflict resolution in free flight environment Based on genetic algorithm در word دارای 7 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله Aircraft conflict resolution in free flight environment Based on genetic algorithm در word کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی مقاله Aircraft conflict resolution in free flight environment Based on genetic algorithm در word،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد


بخشی از متن مقاله Aircraft conflict resolution in free flight environment Based on genetic algorithm در word :

سال انتشار: 1386

محل انتشار: هفتمین همایش انجمن هوافضای ایران

تعداد صفحات: 7

چکیده:

Airspace congestion is today the most critical issue that Air Traffic Management (ATM) has to face. The safety of flights and in particular, separation assurance is one of the main tasks of air traffic control (ATC). Conflict resolution refers to the process used by ATCs to prevent loss of separation. Conflict resolution involves issuing instructions to aircraft to avoid loss of safe separation between them and, at the same time, direct them to their destinations. In this paper, the problem of designing optimal conflict-free maneuvers for multiple aircraft encounters situations on a plane is studied. The proposed maneuvers are based on changes of heading. Most of the recently proposed CD&R algorithms typically attempt to resolve impending conflicts while minimizing trajectory deviations, fuel usage or flight time. In this paper, the optimality of maneuvers among the conflict-free constraint is based on minimization of a certain cost function based on fuel consumption of either aircraft involved. The advantage of the optimization method based on genetic algorithm is its simplicity compared with analytical methods. This simplicity causes the resolution of conflicts with large number of aircrafts. Some suitable priority weight factors are incorporated into the cost function so that optimal resolution maneuvers are such that aircraft with lower priorities assume more responsibility in resolving the conflicts. The maneuvers are simple, and are consisted of 3 straight lines with constant speed and one coordinated turn (with constant speed and constant altitude). So, these maneuvers do not result in any problems for pilots to follow. The purpose of this paper is to obtain a set of maneuvers to cover all possible conflict scenarios involving multiple aircraft. Fairly thorough simulations have been done to evaluate the effectiveness of the methodology, while some are presented here to illustrate the effectiveness of the proposed algorithms for real time conflict resolution.


برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید
پنج شنبه یازدهم 9 1395
(0) نظر
برچسب ها :
X