مقالات من
مقاله شبیه سازی عددی و طراحی مبدل حرارتی درون چاهی برای تولید برق از چاه های نفت و گاز رهاشده در جنوب کشور در word

برای دریافت اینجا کلیک کنید

مقاله شبیه سازی عددی و طراحی مبدل حرارتی درون چاهی برای تولید برق از چاه های نفت و گاز رهاشده در جنوب کشور در word دارای 1 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله شبیه سازی عددی و طراحی مبدل حرارتی درون چاهی برای تولید برق از چاه های نفت و گاز رهاشده در جنوب کشور در word کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی مقاله شبیه سازی عددی و طراحی مبدل حرارتی درون چاهی برای تولید برق از چاه های نفت و گاز رهاشده در جنوب کشور در word،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد


بخشی از متن مقاله شبیه سازی عددی و طراحی مبدل حرارتی درون چاهی برای تولید برق از چاه های نفت و گاز رهاشده در جنوب کشور در word :

سال انتشار: 1393
محل انتشار: بیست و دومین کنفرانس سالانه مهندسی مکانیک
تعداد صفحات: 1
چکیده:
افزایش روزافزون نیاز به انرژی و محدودیت منابع فسیلی از یک سو و افزایش آلودگی محیط زیست و هزینه های تامین سوخت از سوی دیگر نیاز به استفاده از انرژیهای تجدیدپذیر را گسترده تر و با اهمیت تر نموده است. یکی از انرژیهای تجدیدپذیر رو به رشد در دنیا، انرژی زمین گرمایی است که یکی از اقتصادی ترین منابع تجدیدپذیر می باشد و از فواید آن می توان به تولید ناچیز آلاینده ها، تامین برق پایه به همراه آب گرم و کاهش وابستگی کشورها به سوختهای فسیلی اشاره کرد. منابع دما پایین زمین گرمایی (100تا 150 درجه سانتیگراد) در مقابل منابع دما بالا (بیشتر از 200 ردجه سانتیگراد) از لحاظ پراکندگی، بخش قابل توجهی از منابع زمین گرمایی را تشکیل می دهند. اما بهره برداری از این منابع به دلیل پایین بودن صرفه اقتصادی(توان پایین در برابر هزین ههای بالای اکتشاف و حفاری) کمتر مورد استفاده قرار گرفته است. یکی از راهکارهای بهره برداری بیشتر از این نوع منابع استفاده از چاه های نفت و گاز رها شده می باشد که دیگر از آنها به دلیل اتمام منابع یا عدم وجود مخازن، نفت و گاز استخراج نمی شود. تکنیک این راهکار به این صورت است که با کمک انرژی گرمایی موجود در این چاه ها و تبادل حرارت زمین با یک سیال عامل می توان حرارت را به سطح زمین منتقل و از آن برای تولید برق در یک نیروگاه دومداره استفاده نمود. از فواید این تکنیک می توان به پایین بودن ریسک اجرای کار به دلیل وجود اطلاعات کافی چندین ساله از میدان های نفتی و حذف مراحل اکتشاف و حفاری و پایین آوردن هزینه بهره برداری اشاره نمود.


برای دریافت اینجا کلیک کنید
جمعه بیست و هفتم 12 1395
(0) نظر
برچسب ها :
ناروشنی ها و ابهامات رهبری سازمانی در word

برای دریافت اینجا کلیک کنید

ناروشنی ها و ابهامات رهبری سازمانی در word دارای 20 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد ناروشنی ها و ابهامات رهبری سازمانی در word کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی ناروشنی ها و ابهامات رهبری سازمانی در word،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد


بخشی از متن ناروشنی ها و ابهامات رهبری سازمانی در word :


سال انتشار : 1394

نام کنفرانس یا همایش : کنفرانس بین المللی جهت گیری های نوین در مدیریت، اقتصاد و حسابداری

تعداد صفحات : 20

چکیده مقاله:

هدف اصلی در این مقاله، تلاش برای شفاف شدن جایگاه رهبری در سازمان و مدیریت بوده است. با تعمق و تأمل در مباحث رهبری چنین استنباط می گردد که همگونی و همخوانی و در نتیجه انسجام در بررسی و بحث از رهبری توأم با ابهامات و ناروشنی ها می باشد. به تفاوت قائل نشدن به رهبری و رهبران در « . عبارتی با هدف درک رهبری در سازمان، شفافیت مورد انتظار از متون مدیریت کسب نمی گردد نامشخص بودن متدولوژی تعیین رهبری با « ،» وجود تعاریف و دیدگاه های متنوع در این خصوص ، جامعه و رهبری و رهبران در سازمان ناهمپوشانی مدل های متنوع ، عدم انسجام در تفاهم روی صفات مشخص کننده رهبر ، استفاده از سه نظریه صفاتی، رفتاری و اقتضائی تفاوت مدیر با رهبر با هدف مقایسه مدیران با توانمندی های رهبری و مدیران فاقد این تداخل و سوء برداشت در ، نظریه اقتضائی رهبرینمونه هایی از ناروشنی های رهبری می باشند. در این میان سؤال این است که آیا راهی وجود دارد که این ابهامات و ناروشنی ها، ،توانایی ها شفاف سازی شوند و رهبری جایگاه اصلی خود را در سازمان بیابد؟


برای دریافت اینجا کلیک کنید
جمعه بیست و هفتم 12 1395
(0) نظر
برچسب ها :
مقاله رهبری آموزشی و رهبری تحولی: الگوی رو به زوال، الگوی رو به رواج در word

برای دریافت اینجا کلیک کنید

مقاله رهبری آموزشی و رهبری تحولی: الگوی رو به زوال، الگوی رو به رواج در word دارای 8 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله رهبری آموزشی و رهبری تحولی: الگوی رو به زوال، الگوی رو به رواج در word کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی مقاله رهبری آموزشی و رهبری تحولی: الگوی رو به زوال، الگوی رو به رواج در word،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد


بخشی از متن مقاله رهبری آموزشی و رهبری تحولی: الگوی رو به زوال، الگوی رو به رواج در word :

سال انتشار: 1393
محل انتشار: نخستین همایش ملی علوم تربیتی و روان شناسی
تعداد صفحات: 8
چکیده:
تغییرات و تحولات گوناگون در عرصه های مختلف حساسیت های عمومی شدید و تقاضاهای متنوع ، فضای متحول و متغیری را برای مدارس ایجاد نموده است ضرورت اثربخشی در چنین فضایی منجر به با اهمیت تر شدن نقش های رهبری شده و این اهمیت تا بدان حد افزایش یافته است که می توان مدعی بود که در بین عوامل درون مدرسه ای ، پس از معلم ، مدیر و نقش رهبری او ، دومین عامل مهم و موثر بر پیشرفت دانش اموزان می باشد امروزه از سبک های رهبری آموزشی و تحولی همواره به عنوان سبک های رهبری کارآمد یاد می شود و ایفای آن توسط مدیران به منزله سرآغاز ایجاد تحولات مثبت در مدارس قلمداد می شود سبک رهبری آموزشی ، تاکید ویژه جنبش اصلاحات آموزشی در دهه های 1980 بوده است اما به تدریج با ظهور شرایط و تحولات مختلف و متعدد و همچنین آشکار شدن برخی از محدودیت های مهم و متعاقب آن انتقادهای مختلف، کارآمدی و سندیت مستمر آن مورد تردید قرار گرفته و از رهبری تحولی به عنوان سبکی کاراتر برای رهبری مدارس امروز یاد شده است . در این راستا در مقاله حاضر سعی شده است که با استفاده از منابع کتابخانه ای ، اینترنتی و سپس مقالات و مطالبی که با موضوع ارتباط بیشتری داشتند انتخاب و مطالب آنها استخراج شده است در این پژوهش مفاهیم رهبری آموزشی و تحولی نقدهای وارد شده بر رهبری آموزشی مدیران مدارس مورد مطالعه واقع شده و رهبری تحولی مدیران به عنوان یک الگوی رو به رواج مطرح شده است.


برای دریافت اینجا کلیک کنید
جمعه بیست و هفتم 12 1395
(0) نظر
برچسب ها :
ارائه یک نجو گرافیکی برای برنامه های Rabbit در word

برای دریافت اینجا کلیک کنید

ارائه یک نجو گرافیکی برای برنامه های Rabbit در word دارای 10 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد ارائه یک نجو گرافیکی برای برنامه های Rabbit در word کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی ارائه یک نجو گرافیکی برای برنامه های Rabbit در word،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد


بخشی از متن ارائه یک نجو گرافیکی برای برنامه های Rabbit در word :


سال انتشار : 1395

نام کنفرانس یا همایش : اولین کنفرانس بین المللی چشم انداز های نو در مهندسی برق و کامپیوتر

تعداد صفحات : 10

چکیده مقاله:

در علوم کامپیوتر وارسی مدل به این مسئله اشاره دارد که آیا مدل یک سیستم یک نیازمندی خاص را پشتیبانی می کند یا خیر به طور خلاصه وارسی مدل تکنیکی است برای تایید صحت عملکرد یک سیستم که دارای حالت های محدود است این شیوه ی صحت سنجی تمامی حالت های ممکن سیستم را کاوش می کند و کلیه ی سناریوهای ممکن را به روش نظام مند امتحان می نماید لذا در این راستا ابزارهای وارسی مدل گوناگونی با ویژگی های متفاوتی به وجود آمده اند که نکات ضعف و قوت خاص خود را دارند از جمله پرکاربردترین ابزارها Rabbit می باشد که از پیچیدگی ذاتی رنج می برد از آنجاییکه زبان های مدل سازی خاص حوزه سطح انتزاعی را فراهم می سازند که به کمک محیطهای مبتنی بر این گونه از زبان ها می توان بر پیچیدگی های برنامه های Rabbit غلبه نمود و با افزایش سطح انتزاع سرعت تولید را افزایش داده و کارائی را بهبود بخشید بنابراین در این مقاله متامدل خاص حوزه برای برنامه های Rabbit معرفی می کنیم این متامدل جدید راه را برای تعریف نحو انتزاعی و نحو زبان مدل سازی خاص حوزه آینده هموار می سازد ضمنا نحو زبان مدل سازی خاص حوزه ایجاد شده با یک بسته ابزاری مدلسازی گرافیکی پشتیبانی می شود


برای دریافت اینجا کلیک کنید
جمعه بیست و هفتم 12 1395
(0) نظر
برچسب ها :
مقاله ارایه یک الگوریتم مسیریابی جدید تحمل پذیر خطا در ارتباطات تراشه شبکه ای در word

برای دریافت اینجا کلیک کنید

مقاله ارایه یک الگوریتم مسیریابی جدید تحمل پذیر خطا در ارتباطات تراشه شبکه ای در word دارای 8 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله ارایه یک الگوریتم مسیریابی جدید تحمل پذیر خطا در ارتباطات تراشه شبکه ای در word کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی مقاله ارایه یک الگوریتم مسیریابی جدید تحمل پذیر خطا در ارتباطات تراشه شبکه ای در word،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد


بخشی از متن مقاله ارایه یک الگوریتم مسیریابی جدید تحمل پذیر خطا در ارتباطات تراشه شبکه ای در word :

سال انتشار: 1383

محل انتشار: دهمین کنفرانس سالانه انجمن کامپیوتر ایران

تعداد صفحات: 8

چکیده:

امروزه می توان به کمک معماری تراشه شبکه ای طراحی سیستمهای با پیچیدگی بالا را براساس مرتبط کردن هسته ها و مولفه های از پیش طراحی شده انجام داد اما درساخت این تراشه ها هنوز مشکلاتی نظیر هزینه ارتباطات بین مولفه ها و احتمال بروز خطاهای غیرقابل پیش بینی در مولفه ها و مدارات ارتباطی وجود دارد از این رو تحمل پذیری خطا در ارتباطات نقش مهمی در گسترش معماری تراشه شبکه ای دارد در این مقاله الگوریتم جدیدی جهت افزایش قابلیت تحمل پذیری خطا درتراشه های شبکه ای پیشنهاد شده است و کارایی این الگوریتم نسبتبه الگوریتم های قبلی مانند سیل آسای احتمالی سیل آسای جهت دار مارپیچی مقایسه شده است نتایج شبه سازی نشان میدهد الگوریتم های سیل اسا سربار ارتباطی زیاد و سطح تحمل پذیری خطا بالایی را ایجاد می کنند در مقابل الگوریتم مارپیچی سربار ارتباطی پایین و همچنین سطح تحمل پذیری خطا نسبتا پایینی دارد.


برای دریافت اینجا کلیک کنید
جمعه بیست و هفتم 12 1395
(0) نظر
برچسب ها :
بهبود پارامتر تاخیر در الگوریتم زمانبندی نوبت گردشی وزن داردر شبکه های مبتنی بر استاندارد 802.16 در word

برای دریافت اینجا کلیک کنید

بهبود پارامتر تاخیر در الگوریتم زمانبندی نوبت گردشی وزن داردر شبکه های مبتنی بر استاندارد 802.16 در word دارای 6 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد بهبود پارامتر تاخیر در الگوریتم زمانبندی نوبت گردشی وزن داردر شبکه های مبتنی بر استاندارد 802.16 در word کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی بهبود پارامتر تاخیر در الگوریتم زمانبندی نوبت گردشی وزن داردر شبکه های مبتنی بر استاندارد 802.16 در word،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد


بخشی از متن بهبود پارامتر تاخیر در الگوریتم زمانبندی نوبت گردشی وزن داردر شبکه های مبتنی بر استاندارد 802.16 در word :


سال انتشار : 1391

نام کنفرانس یا همایش : دومین کنفرانس ملی مهندسی نرم افزار

تعداد صفحات : 6

چکیده مقاله:

در وایمکس انتخاب یک زمانبند مناسب که نیازهای مختلف کاربران را فراهم کند یک چالش محسوب می شود. الگوریتم های زمانبندی در این فکر هستند که منابع در دسترس بین کاربران به صورت عادلانه قرار گیرند. این الگوریتمها سعی دارند با تضمین عدالت بین همه کاربران به ماگزیمم گذردهی و مینیمم تاخیر برسند. برای فراهم کردن کیفیت سرویسQoS) و تضمین عدالت بین همه کاربران ما باید به وضعیت صف و اولویت هر بسته توجهداشته باشیم. یکی از این الگوریتم ه ای زمانبندی نوبت گردشی وزن دارWRR می باشد. ما در این مقاله با بهبود این الگوریتم و ارائه زمانبند Improve Weight Round Robin) IWRR باعث کاهش میانگین تاخیرو افزایش گذردهی می شویم. ما روش پیشنهادی خود را باns-2شبیه سازیمی کنیم و نتایج حاصل شده را با نتایج مشهورترین الگوریتم های زمانبندی وایمکس WRR,SP,WFQ مقایسه می نماییم.


برای دریافت اینجا کلیک کنید
جمعه بیست و هفتم 12 1395
(0) نظر
برچسب ها :
مقاله بررسی و مقایسه عملکرد لاین های امید بخش گوجه فرنگی در word

برای دریافت اینجا کلیک کنید

مقاله بررسی و مقایسه عملکرد لاین های امید بخش گوجه فرنگی در word دارای 1 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله بررسی و مقایسه عملکرد لاین های امید بخش گوجه فرنگی در word کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی مقاله بررسی و مقایسه عملکرد لاین های امید بخش گوجه فرنگی در word،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد


بخشی از متن مقاله بررسی و مقایسه عملکرد لاین های امید بخش گوجه فرنگی در word :

سال انتشار: 1387

محل انتشار: اولین کنگره ملی فناوری تولید و فرآوری گوجه فرنگی

تعداد صفحات: 1

چکیده:

به منظور انتخاب لاین های برتر از نظر کمی و کیفی سازگار در منطقه و مقاوم به آفات و بیماری تعداد 226 دو رگ گوجه فرنگی جدید از موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر در ایستگاه تحقیقاتی زراعی قراخیل( قائمشهر )جهت بررسی های مقدماتی مقایسه عملکرد در سازگاری آنها به شرایطمحیطی در قالب یک طرح لاتیش مورد مطالعه و بررسی قرار گرفت. تجزیه واریانس روی عملکرد با در نظر گرفتن کیفیت و سازگاری ارقام انجام شدو در نتیجه تعداد 8 رقم گوجه فرنگی که از لحاظ کمیت و کیفیت و سایر پارامترها بر ارقام شاهد مورد کشت در منطقه و سایر ارقام دیگر برتری خود را نشان داده بودند انتخاب گردیدند. در سال بعد این تیمارها همراه با رقم Early urbana در یک طرح به صورت بلوکهای کامل تصادفی در چهار تکرار کشت گردید. تیمار شماره 63 با عملکرد 30/86 تن در هکتار نسبت به سایر تیمارها برتری داشته است .این لاین از کیفیت مطلوبی جهت تهیه رب و فراوری های کنسروی برخوردار بوده است.


برای دریافت اینجا کلیک کنید
جمعه بیست و هفتم 12 1395
(0) نظر
برچسب ها :
مقاله بررسی تاثیر کاربرد کودهای بیولوژیک در مقایسه با کود اوره روی اجزاء عملکرد گیاه دارویی نعناع فلفلی در word

برای دریافت اینجا کلیک کنید

مقاله بررسی تاثیر کاربرد کودهای بیولوژیک در مقایسه با کود اوره روی اجزاء عملکرد گیاه دارویی نعناع فلفلی در word دارای 18 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله بررسی تاثیر کاربرد کودهای بیولوژیک در مقایسه با کود اوره روی اجزاء عملکرد گیاه دارویی نعناع فلفلی در word کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی مقاله بررسی تاثیر کاربرد کودهای بیولوژیک در مقایسه با کود اوره روی اجزاء عملکرد گیاه دارویی نعناع فلفلی در word،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد


بخشی از متن مقاله بررسی تاثیر کاربرد کودهای بیولوژیک در مقایسه با کود اوره روی اجزاء عملکرد گیاه دارویی نعناع فلفلی در word :

سال انتشار: 1390

محل انتشار: همایش ملی دستاوردهای نوین در زراعت

تعداد صفحات: 18

چکیده:

این تحقیق با هدف بررسی تاثیر کاربرد کودهای بیولوژیک بر تغییرات عملکرد کمی و کیفی گیاه نعناع فلفلی در قالب طرح بلوک های کامل 1388 در مزرعه تحقیقاتی گروه پژوهشی کشت و توسعه پژوهشکده گیاهان دارویی جهاد – تصادفی در 3 تکرار و 9 تیمار در سال زراعی 87 دانشگاهی واقع در هلجرد کرج اجرا شد. شاهد بدون کود، کود زیستی نیتروپلاس ( 4 کیلو گرم در هکتار) ، کود زیستی نیتروپلاس ( 8 کیلوگرم در هکتار )، کود زیستی نیتروکسین ( 4 کیلوگرم در هکتار )، کود زیستی نیتروکسین ( 8 کیلوگرم در هکتار ) ، کود زیستی بیو سولفور ( 4 کیلوگرم در هکتار )، کود زیستی بیو سولفور ( 8 کیلوگرم در هکتار )، کود شیمیایی اوره ( 75 کیلوگرم در هکتار )، کود شیمیایی اوره ( 100 کیلوگرم در هکتار ).تیمارهای کودی در دو نوبت به صورت سرک و به مقدار یکسان مصرف شدند. نوبت اول اواخر اسفند 1387 در ابتدای شروع رشد مجدد 1388 و بار دوم /4/ نعناع و نوبت دوم پس از برداشت اول با توجه به تیمارهای مربوطه اعمال گردید. واحدهای آزمایشی در دو نوبت (بار اول 15 1388/7/1 ) برداشت شدند. گیاهان برداشت شده در هر مرحله در سایه خشک و سپس برگهای آنها از ساقه جدا شدند.صفات مورد ارزیابی عبارت بودند از: طول برگ، عرض برگ، وزن تر برگ در هکتار، وزن خشک برگ در هکتار، وزن تر برگ در ساقه و درصد اسانس. نتایج نشان داد تحت تأثیر تیمارهای کودی قرار گرفت. در مجموع بیشترین میزان اسانس (P <0/ که میزان اسانس در ماده خشک (درصد) به طور معنی داری ( 01 2%) حاصل شد. کمترین میزان اسانس در تیمار / 8 نیتروکسین( 85 kg/ha 3/00 %) اوره و ) 75kg/ha 3/00 %) و ) 100kg/ha در تیمارهای کودی 2%) مشاهده شد. / شاهد (عدم مصرف کود) (


برای دریافت اینجا کلیک کنید
جمعه بیست و هفتم 12 1395
(0) نظر
برچسب ها :
بررسی تطبیقی بافت های فرسوده شهری درتجارب جهانی و چارچوبهای موفق آن باشرایط فرسودگی بافت شهری درایران در word

برای دریافت اینجا کلیک کنید

بررسی تطبیقی بافت های فرسوده شهری درتجارب جهانی و چارچوبهای موفق آن باشرایط فرسودگی بافت شهری درایران در word دارای 16 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد بررسی تطبیقی بافت های فرسوده شهری درتجارب جهانی و چارچوبهای موفق آن باشرایط فرسودگی بافت شهری درایران در word کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی بررسی تطبیقی بافت های فرسوده شهری درتجارب جهانی و چارچوبهای موفق آن باشرایط فرسودگی بافت شهری درایران در word،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد


بخشی از متن بررسی تطبیقی بافت های فرسوده شهری درتجارب جهانی و چارچوبهای موفق آن باشرایط فرسودگی بافت شهری درایران در word :


سال انتشار : 1394

نام کنفرانس یا همایش : همایش بین المللی معماری عمران وشهرسازی در آغاز هزاره سوم

تعداد صفحات : 16

چکیده مقاله:

موضوع بافت فرسوده اخیراً در سطوح اجرایی و نهادهای علمی کشور مطرحگردیده است . اکثر شهرهای کشور دارای باف ت فرسود ه م ی باشن د .ام ا عل ی رغ م راهبردها ی برنام ه سو م و چهار م توسعه کشور،قوانی ن بودج ه سالها ی 83 ت ا 87 مبن ی ب ر اعمال سیاس ت ها ی تشویق ی اع م از تسهیلا ت بانکی با یارانه دولتی، فاینانس، اوراقمشارکت، تراکم تشویقی، تخیف عوارض ساختمانی تا 100 درصد و تلاش مجموعه دولت اعم از وزارت مسکن و شهرسازی، وزارتکشور، شبکه بانکی، شهرداری ها، شرکت های خدمات رسان و سایر نهادهای ذی ربط اقدام چشمگیری در جهت احیاء بافت های فرسوده شهری رخ نداده است . باید براین نکته پای فشرد که فرآیند نوکردن بافت فرسوده به همان انداز ه دارا ی بازتاب هایگوناگون اقتصادی و اجتماعی برنظام شهری خواهد بود و شهر و شهروندان را منتفع یا متضرر خوا هد کرد که روند فرسودگی بافت،ت ابع مسای ل عدید ه مدیریت ی و اقتصاد ی و اجتماع ی بود ه است ناگفته پیداست مدیریت یکسونگر و اقتدارگرایانه دربرخورد با پدیده بافت فرسوده به ویژه درکلانشهرها مقاومت صاحبان اصلی شهر را به دنبال داشته است با توجه به اینکه امروزه فرسایش بافتهای شهری درکل جهان و خصوصا ایران به یک معضلی تبدیل شده است که توجه کلیه مسئولان و برنامه ریزان و طراحان شهری را به خود جلب کرده دراین پزوهش سعی شده است که ازتعاریف و انواع و روشهای مداخله سیروتحولات تاریخی به عنوان پیش درامدی باشد که ذهن خوانند گان که مسلما کسانی هستند که سعی دربهبود وضعیت فرسودگی بافت ها دارند را به سمت درک فرسودگی فضا برده و سپس بانمونه های موفق ازاقدامات جهان به عنوان پژوهشهای انجام شده درکی روشن و جامع ازابعادی وجودی مسئله بدست آورند سپس شرایط قابل تعمیم با ویژگیهای بافت های فرسوده شهری شهرهای ایران را پیشنهاد میدهد


برای دریافت اینجا کلیک کنید
جمعه بیست و هفتم 12 1395
(0) نظر
برچسب ها :
مقاله utilization of new energy in a sustainable monitoring of specific sites with emphasis on technology of modular package در word

برای دریافت اینجا کلیک کنید

مقاله utilization of new energy in a sustainable monitoring of specific sites with emphasis on technology of modular package در word دارای 1 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله utilization of new energy in a sustainable monitoring of specific sites with emphasis on technology of modular package در word کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی مقاله utilization of new energy in a sustainable monitoring of specific sites with emphasis on technology of modular package در word،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد


بخشی از متن مقاله utilization of new energy in a sustainable monitoring of specific sites with emphasis on technology of modular package در word :

سال انتشار: 1393
محل انتشار: کنگره بین المللی پایداری درمعماری و شهرسازی – شهر مصدر
تعداد صفحات: 1
چکیده:

In order to current times’ of environment and natural sources, and Considering the increasing necessities for expanding sources, Constant extension is the best and only plan for humans’ future path. One of the feature of Constant extension, resources’ conservation for next generations that this theory explains the accessible natural resources with potential access as humans’ inheritance. On the other hand, generally specific sites and particularly historical enclosure, require sustainable monitoring due to conserving visible sources for oncoming generations. One of the disturbances of organizing and reconstructing historical enclosure, provide foundations server monitoring activities, repairing and conserving these kind of enclosure that generally contain the most expense and cause deficiency and lack of beneficence of project. Using sample of camps with constant architecture and prefabricate and modular based on infrastructures that possessing new and renewable energies, important features in constancy activities related to these sites that it itself requires criterions of arranged and connected arena and limit. The total result of executing this standard in special sites, therewith having custom preferences of Constant extension, beget the ability to enhance services in most part of the world in harmony with Webster environment and also is the extraordinary diminution in expenses. Researching method at the beginning is by way of library and attributive and then by examination in a controlled situation and after that in real situation.


برای دریافت اینجا کلیک کنید
جمعه بیست و هفتم 12 1395
(0) نظر
برچسب ها :
X