مقالات من
موزه هنرهای سنتی زاهدان؛ بستر مطالعه رابطه انسان و طبیعت به مثابه اصل بنیادین معماری پایدار در word

برای دریافت اینجا کلیک کنید

موزه هنرهای سنتی زاهدان؛ بستر مطالعه رابطه انسان و طبیعت به مثابه اصل بنیادین معماری پایدار در word دارای 10 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد موزه هنرهای سنتی زاهدان؛ بستر مطالعه رابطه انسان و طبیعت به مثابه اصل بنیادین معماری پایدار در word کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی موزه هنرهای سنتی زاهدان؛ بستر مطالعه رابطه انسان و طبیعت به مثابه اصل بنیادین معماری پایدار در word،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد


بخشی از متن موزه هنرهای سنتی زاهدان؛ بستر مطالعه رابطه انسان و طبیعت به مثابه اصل بنیادین معماری پایدار در word :


سال انتشار : 1395

نام کنفرانس یا همایش : دومین کنفرانس بین المللی تحقیقات در عمران،معماری و شهرسازی و محیط زیست پایدار

تعداد صفحات : 10

چکیده مقاله:

موزه ها؛ همواره در بستر تاریخ نقشی چند ارزشی داشته و مبین اتصال میان تاریخ از یک سو و تحلیل تاریخ از سوی دیگر بوده اند .به عبارتی دیگر، موزه ها با کنار هم گماردن پاره ای از اشیاء تاریخی، عزم برانگیختن وجه پدیدار شناختی وجود مخاطبان را دارند تا ایشان به این آثار نه به عنوان اصل، بلکه به عنوان عوامل انگیزش بازخوانی دوباره حادثه ها بپردازند .معماری موزه به عنوان یکی از گرایش های معماری منزلتی و دانش مباشرتی در صدسال گذشته جایگاه خاصی یافت .این معماری به موزه به عنوان نماد تکاپوی تاریخی تحلیلی انسان متمدن می نگرد. اما این رشته در استان سیستان و بلوچستان به رغم برخورداری از فرهنگ و تمدن دیرپای چندان مورد توجه قرار نگرفته است و سهم آن در ارتقاء فرهنگ اجتماعی چندان جدی گرفته نشده است. این تحقیق با هدف تبیین موزه هنرهای سنتی سیستان و بلوچستان، به منظور ارج نهادن هنرهای سنتی این خطه از کشورمان و بارویکرد به شاخص های ارزشی معماری پایدار (که خود در سرشت سنت تنیده گردیده )نگاشته شده و نتایج آن نشان داده است که نه تنها پایداری بلکه ماندگاری فرهنگی معطوف به رویکرد به آموزه های اندیشه سنتی و هویت های فرهنگی و ملی است؛ اندیشه ای که انسان و طبیعت و معماری را در رفاقت (و نه در رقابت )هم می جوید.


دانلود این فایل


برای دریافت اینجا کلیک کنید
دوشنبه سیم 12 1395
(0) نظر
برچسب ها :
مقاله عوامل تاثیر گذار بر موقعیت استراتژیک خلیج فارس در word

برای دریافت اینجا کلیک کنید

مقاله عوامل تاثیر گذار بر موقعیت استراتژیک خلیج فارس در word دارای 14 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله عوامل تاثیر گذار بر موقعیت استراتژیک خلیج فارس در word کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی مقاله عوامل تاثیر گذار بر موقعیت استراتژیک خلیج فارس در word،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد


بخشی از متن مقاله عوامل تاثیر گذار بر موقعیت استراتژیک خلیج فارس در word :

سال انتشار: 1393
محل انتشار: اولین همایش علمی پژوهشی خلیج فارس
تعداد صفحات: 14
چکیده:
منطقه خلیج فارس به عنوان یکی ازمناطق مهم و واقع درکانون توجهات جهانی است و دارای موقعیت استراتزیک ازلحاظ جغرافیای سیاسی شناخته میشود که دسترسی به این منطقه ازدیرباز موجب کسب امتیازات و موقعیت برتری برای قدرتهای مسلط براین قدرت بوده است ووجود عوامل ژئوپلیتیکی موقعیت استراتژیک به این منطقه بخشیده است اهمیت ژئوپلیتیکی و شکل گیری این موقعیت استراتژیک درخلیج فارس ناشی ازجنبه های گوناگون اقتصادی منابع انرژی وعوامل طبیعی می باشد و هریک ازاین عوامل به نوبه خود سهمی درشکل گیری این موقعیت خاص دارند دراین پژوهش ضمن شناخت و بررسی عوامل تاثیر گذار برشکل گیری موقعیت استراتژیک خلیج فارس به بررسی عوامل تاثیر گذار درتعیین و تلحیل مناسبات ژئوپلیتیکی و تاثیر آن بر منطقه مبادرت ونقش مولفه های طبیعی که بتوان مهمترین عامل تاثیرگذار درشکل گیری موقعیت استراتژیک خلیج فارس دراین پژوهش مفروض است بررسی میگردد دراین پژوهش بابهره گیری ازروش توصیفی تحلیل به جنبه های مختلف موثر درارتقا وزن ژئوپلیتیکی یعنی عوامل اقتصادی منابع انرژی و مولفه های طبیعی آب وهوا بارش توپوگرافی مرزهای دریایی جزایر توجه و تاثیر آن برموقعیت استراتژیک منطقه تحلیل شده است نتایج بدست آمده ازاین تحقیق نشان میدهد که مولفه های طبیعی خلیج فارس و عوامل اقلیمی و توپوگرافیکی و دریایی ازمهمترین عوامل تاثیر گذار برساختار استراتژیک منطقه می باشد


دانلود این فایل


برای دریافت اینجا کلیک کنید
دوشنبه سیم 12 1395
(0) نظر
برچسب ها :
مقاله ارزیابی جامع عملکرد نیروگاههای فتوولتائیک در شرایط مختلف محیطی سیستم مورد بررسی: نیروگاه فتوولتائیک دانشگاه اصفهان در word

برای دریافت اینجا کلیک کنید

مقاله ارزیابی جامع عملکرد نیروگاههای فتوولتائیک در شرایط مختلف محیطی سیستم مورد بررسی: نیروگاه فتوولتائیک دانشگاه اصفهان در word دارای 14 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله ارزیابی جامع عملکرد نیروگاههای فتوولتائیک در شرایط مختلف محیطی سیستم مورد بررسی: نیروگاه فتوولتائیک دانشگاه اصفهان در word کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی مقاله ارزیابی جامع عملکرد نیروگاههای فتوولتائیک در شرایط مختلف محیطی سیستم مورد بررسی: نیروگاه فتوولتائیک دانشگاه اصفهان در word،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد


بخشی از متن مقاله ارزیابی جامع عملکرد نیروگاههای فتوولتائیک در شرایط مختلف محیطی سیستم مورد بررسی: نیروگاه فتوولتائیک دانشگاه اصفهان در word :

سال انتشار: 1394
محل انتشار: هفتمین همایش علمی تخصصی انرژی های تجدید پذیر، پاک و کارآمد
تعداد صفحات: 14
چکیده:
هدف از این مقاله بررسی و دستیابی به اطلاعات واقعی مربوط به سیستم های فتوولتائیک از نوع متصل به شبکه است. بدین منظور با استفاده از اطلاعات و داده های خروجی از نیروگاه فتوولتائیک 20 کیلووات دانشگاه اصفهان به بررسی اثر شرایط محیطی نظیر تابش، دمای محیط، دمای سطح ماژول، سایه و سرعت باد بر نحوه عملکرد سیستم پرداخته شده است. میزان و نحوه اثر شرایط مذکور از طریق نمودارهای گوناگون در ساعات روزهای مختلف با شرایط آب و هوایی مختلف آورده شده است. همچنین با مقایسه داده های واقعی و نتایج حاصل از شببیه سازی، نحوه عملکرد بخش mppt اینورترهای نیروگاه مورد ارزیابی قرار گرفته است. نتایج نشان می دهد که افزایش درجه حرارت ماژول ، کاهش شدت تابش و در سایه قرار گیری پنل ها می توانند به میزان چشمگیری سبب کاهش توان تولیدی شوند. همچنین بخش mppt اینورتر های نیروگاه در ساعاتی از روز به علت قرارگیری پنل ها در سایه، نقطه توان ماکزیمم سیستم را به درستی دنبال نمی کنند و سبب تلفات چند کیلوواتی در سیستم می شوند.


دانلود این فایل


برای دریافت اینجا کلیک کنید
دوشنبه سیم 12 1395
(0) نظر
برچسب ها :
مقاله اسکان غیررسمی و توسعه پایدار شهری، چالش ها و پیامدها (مطالعه موردی: مناطق اسکان غیر رسمی شمال شهر تبریز) در word

برای دریافت اینجا کلیک کنید

مقاله اسکان غیررسمی و توسعه پایدار شهری، چالش ها و پیامدها (مطالعه موردی: مناطق اسکان غیر رسمی شمال شهر تبریز) در word دارای 12 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله اسکان غیررسمی و توسعه پایدار شهری، چالش ها و پیامدها (مطالعه موردی: مناطق اسکان غیر رسمی شمال شهر تبریز) در word کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی مقاله اسکان غیررسمی و توسعه پایدار شهری، چالش ها و پیامدها (مطالعه موردی: مناطق اسکان غیر رسمی شمال شهر تبریز) در word،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد


بخشی از متن مقاله اسکان غیررسمی و توسعه پایدار شهری، چالش ها و پیامدها (مطالعه موردی: مناطق اسکان غیر رسمی شمال شهر تبریز) در word :

سال انتشار: 1392
محل انتشار: اولین کنفرانس معماری و فضاهای شهری پایدار
تعداد صفحات: 12
چکیده:
مهاجرت و حاشیه نشینی نامتعارف و ناهنجار، ناشی از بحرانهای توسعه است و منجر به عدم تعادل در ساختارها و شکست آستانه های برونریزی جمعیتی شده و نبود مدیریت صحیح شهری و در کنار آن عدم وجود برنامه های ک وتاه مدت و بلند مدت در زمینه ی کنترل و توجه به توسعه شهری و مسکن ارزان در این بحران، باعث ایجاد اسکان غیررسمی در شهرهای بزرگ می گردد. شهر تبریز نیز همچون دیگر شهرهای بزرگ ایران از مواجه شدن با این پدیده مستثنی نبوده و ساکنان و مدیران شهری آن، مشکلات مربوط به اسکان غیر رسمی را به دوش می ک شند. این مقاله علاوه بر اشاره به مفاهیم توسعه ی پایدار و اسکان غیررسمی، به بررسی حاشیه نشینی به عنوان چالشی فراروی توسعه پایدار شهری پرداخته و در این ارتباط پیامدهای حاشیه نشینی در شهر تبریز مورد کندوکاو و بررسی قرار گرفته است. روش تحقیق در این پژوهش استفاده از تکنیک های مصاحبه و مشاهده و پرسشنامه در مناطق حاشیه نشین شمال شهر تبریز می باشد که بر اساس فرمول کوکران حجم نمونه 322 نفر بدست آمده است. بر اساس یافته های این مطالعه بخش عمده اسکان غیر رسمی شهر تبریز ناشی از مهاجرتهای روستا شهری است (869 درصد). حاشیه نشینان از شهر و محله زندگی خود رضایت بالایی ندارند، 795 درصد از مردم رضایت زیر متوسط دارند و از احساس تعلق شهروندی پائینی برخوردار هستند. بهبود زیرساختهای فیزیکی شهر یا محله مهمترین اولویت آنان برای بهبود وضعیتشان محسوب می گردد.


دانلود این فایل


برای دریافت اینجا کلیک کنید
دوشنبه سیم 12 1395
(0) نظر
برچسب ها :
مقاله بررسی فرم بیولوژیک فلور سیستان و بلوچستان در word

برای دریافت اینجا کلیک کنید

مقاله بررسی فرم بیولوژیک فلور سیستان و بلوچستان در word دارای 9 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله بررسی فرم بیولوژیک فلور سیستان و بلوچستان در word کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی مقاله بررسی فرم بیولوژیک فلور سیستان و بلوچستان در word،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد


بخشی از متن مقاله بررسی فرم بیولوژیک فلور سیستان و بلوچستان در word :

سال انتشار: 1391
محل انتشار: اولین همایش ملی بیابان
تعداد صفحات: 9
چکیده:
سیستان با قدمت 500 ساله در طول سالیان دراز با انواع متفاوتی از بلایا روبرو بوده است.سیل، خشکسالی و طوفان از عواملی هستند که در دوره های مختلف بر این منطقه حکمرانی نموده اند. برای انجام این تحقیق ابتدا مبادرت به تهیه فهرست فلورستیک استان سیستان و بلوچستان گردید. در این مطالعه اطلاعاتی که ملزم به پژوهش بوده از روش های اسنادی- کتابخانه ای گردآوری شدند و سپس داده های جمع آوری شده با استفاده از نرم افزار اکسل مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. در این مطالعه گیاهان بر اساس نام علمی، نام فارسی، تیره، فرم زیستی،فرم رویشی،کاربرد، خواص دارویی،رده، دامنه ی ارتفاعی پراکنش و بومی یا غیر بومی بودن منطقه تقسیم بندی شدند. تیره های Compositeae و Gramineaeسهم بیشتری از رستنی ها را به خود اختصاص داده اند که حاکی از سازگاری بالای این تیره ها با شرایط اقلیمی خشک و نیمه خشک می باشد.


دانلود این فایل


برای دریافت اینجا کلیک کنید
دوشنبه سیم 12 1395
(0) نظر
برچسب ها :
Study of porosity in rigidpolyurethane foams by different blowing agent در word

برای دریافت اینجا کلیک کنید

Study of porosity in rigidpolyurethane foams by different blowing agent در word دارای 6 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد Study of porosity in rigidpolyurethane foams by different blowing agent در word کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی Study of porosity in rigidpolyurethane foams by different blowing agent در word،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد


بخشی از متن Study of porosity in rigidpolyurethane foams by different blowing agent در word :


سال انتشار : 1395

نام کنفرانس یا همایش : سومین کنفرانس بین المللی پژوهش در مهندسی، علوم و تکنولوژی

تعداد صفحات : 6

چکیده مقاله:

Rigid polyurethane (RPU) foam is one of the most widely usedinsulation. Due their excellent insulation and mechanical propertiesthey are widely used in construction, automotive, freeze industry andnautical applications. Foam properties such as porosity and density canbe adjusted by different blowing agent. The most common blowingagents were used in industry are HCFC 141b and HFC 365mfc but inthis study we used acetone, ethanol and water as a blowing agents. Theyare ease of use and available. Also the effect of different loading massfraction of blowing agent and changing kinds of blowing agents onporosity of RPU was studies. Results shown that the characteristic timesof samples are lower than times of HCFC 141b and HFC 365mfc blownpolyurethane. The other result is water-blown PU has the largest cellsize and also the highest density than the other ones. Results show thatthe best load mass fraction of blowing agent is 5%wt.


دانلود این فایل


برای دریافت اینجا کلیک کنید
دوشنبه سیم 12 1395
(0) نظر
برچسب ها :
بررسی تاثیر مولفه های ارزش ویژه برند برپاسخ های رفتاری کاربران خدمات اینترنتی در word

برای دریافت اینجا کلیک کنید

بررسی تاثیر مولفه های ارزش ویژه برند برپاسخ های رفتاری کاربران خدمات اینترنتی در word دارای 17 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد بررسی تاثیر مولفه های ارزش ویژه برند برپاسخ های رفتاری کاربران خدمات اینترنتی در word کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی بررسی تاثیر مولفه های ارزش ویژه برند برپاسخ های رفتاری کاربران خدمات اینترنتی در word،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد


بخشی از متن بررسی تاثیر مولفه های ارزش ویژه برند برپاسخ های رفتاری کاربران خدمات اینترنتی در word :


سال انتشار : 1394

نام کنفرانس یا همایش : کنفرانس بین المللی مدیریت و علوم انسانی

تعداد صفحات : 17

چکیده مقاله:

برندسازی یکی از عوامل مهم و تعیین کننده ارزش ویژه برند در صنایع خدماتی است. پژوهش حاضر با هدف بررسی تداییرمولفه های ارزش ویژه برند بر مینای مشتری در بخش خدمات شامل، کیفیت فیزیکی خدمات، رفتار کارکنان،تطابق شخصی ایده آل، شناسایی برند و تناسب شیوه زندگی بر پاسخهای رفتاری مشتریان به انجام رسیده است. در این مقالهمحققان با ترکیب مدلهای کریسوکو و کریستالیس (2014)، یانی و هان (2014) و نام و همکاران (2011) مدلی جدید راتوسعه دادند که براساس آن تاییر این مولفه ها بر پاسخهای رفتاری مشتریان اعم از رضایت، ذهنیت برند، نگرش برند ودرنهایت وفاداری به برند مورد بررسی قرار گرفت. روش این پژوهش، توصیفی- پیمایشی همبستگی است و دامنه آماریآن، کلیه کاربران شرکت های ارائه دهنده خدمات اینترنتی در شهر تهران هستند. ابزار گردآوری داده ها پرسشنامه بوده که باروش نمونه برداری تصادفی ساده بین حجم نمونه که مشتمل بر 384 نفر بود، توزیع گردیده است. همچنین برای تجزیه وتحلیل داده ها و آزمون فرضیات از مدلسازی معادلات ساختاری (روش حداقل مربعات جزئی) استفاده شده است. نتایجحاکی از تاییر مثیت کیفیت فیزیکی خدمات و تناسب شیوه زندگی بر رضایت است. در این راستا تداییر مثبت رضایت برذهنیت و نگرش برند مورد تأئید قرار گرفته است و در نهایت یافته های تحقیق نشان داد که ذهنیت و نگرش برند اثری مثبتبر وفاداری برند دارند.


دانلود این فایل


برای دریافت اینجا کلیک کنید
دوشنبه سیم 12 1395
(0) نظر
برچسب ها :
مقاله بررسی میزان تأثیر هر یک از مواد اولیه بر سرب و کادمیوم حلوا ارده های سنتی استان یزد در word

برای دریافت اینجا کلیک کنید

مقاله بررسی میزان تأثیر هر یک از مواد اولیه بر سرب و کادمیوم حلوا ارده های سنتی استان یزد در word دارای 1 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله بررسی میزان تأثیر هر یک از مواد اولیه بر سرب و کادمیوم حلوا ارده های سنتی استان یزد در word کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی مقاله بررسی میزان تأثیر هر یک از مواد اولیه بر سرب و کادمیوم حلوا ارده های سنتی استان یزد در word،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد


بخشی از متن مقاله بررسی میزان تأثیر هر یک از مواد اولیه بر سرب و کادمیوم حلوا ارده های سنتی استان یزد در word :

سال انتشار: 1392
محل انتشار: همایش ملی پدافند غیر عامل در بخش کشاورزی
تعداد صفحات: 1
چکیده:
سابقه و اهداف: حلوا ارده فراورده ای شناخته شده است که به سبب وجود مواد مغذی و سهولت مصرف، گرایش به مصرف آن بعنوان یک منبع غذایی پرانرژی قابل توجه است. حضور عناصر فلزی سنگین در محصول علاوه بر کنجد خام از منابع دیگر مانند آب، نمک، ماشین آلات و حتی مواد بسته بندی امکان پذیر می باشد. هدف این پروژه بررسی تأثیر هر یک از مواد اولیه بر سرب و کادمیوم حلوا ارده های سنتی استان یزد می باشد. روش بررسی: در انجام این تحقیق از مواد اولیه جهت تولید حلوا ارده تا آخرین مرحله تولید از 5 ترکیب کنجد خام، ارده، شکر، عصاره چوبک و حلواارده از 4 واحد تولیدی و در 3 مرحله زمانی مختلف نمونه برداری صورت گرفت که جمعا 60 نمونه به صورت تصادفی انتخاب شد. نتایج آزمونهای انجام شده 3 بار تکرار گردید. اندازه گیری مقادیر سرب و کادمیوم به وسیله (N=5*4*3) دستگاه جذب اتمی مجهز به کوره گرافیتی انجام شد. یافته ها: نتایج این بررسی نشان داد میزان سرب و کادمیوم در اکثر نمونه های کنجد خام بیشتر از حد مجاز تعیین شده در استاندارهای ملی و بین المللی می باشد در حالی که میزان سرب و کادمیوم در اکثر نمونه های ارده، شکر و عصاره چوبک کمتر از حد مجاز می باشد بنابراین میزان سرب و کادمیوم در حلوا ارده تحت تاثیر هر یک از مواد اولیه به تنهاییاست. نتیجه گیری: کنجد خام مورد استفاده در خط تولید، بعنوان منبع بالقوه آلودگی به فلزات سرب و کادمیوم حائز اهمیت می باشد در حالی که ارده، شکر و عصاره چوبک بعنوان منبع بالقوه آلودگی به فلزات سرب و کادمیوم حائز اهمیت نمی باشد.


دانلود این فایل


برای دریافت اینجا کلیک کنید
دوشنبه سیم 12 1395
(0) نظر
برچسب ها :
مقاله Extended Prêt à Voter with DiscretelyدرChaotic Family of Permutations در word

برای دریافت اینجا کلیک کنید

مقاله Extended Prêt à Voter with DiscretelyدرChaotic Family of Permutations در word دارای 6 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله Extended Prêt à Voter with DiscretelyدرChaotic Family of Permutations در word کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی مقاله Extended Prêt à Voter with DiscretelyدرChaotic Family of Permutations در word،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد


بخشی از متن مقاله Extended Prêt à Voter with DiscretelyدرChaotic Family of Permutations در word :

سال انتشار: 1391
محل انتشار: بیستمین کنفرانس مهندسی برق ایران
تعداد صفحات: 6
چکیده:

this paper presents an e-voting model based on Prêt à Voter. Modifications caused a considerable improvement in security and flexibility of the proposed model. Also it has abetter chance of public acceptance. In the proposed model, we modified the ballot form and this modification eliminatespossibility of chain voting attack. Also we apply discretelychaotic family of permutations to generate a completely random order of candidates for each ballot form. These and othermodifications caused the proposed model be able to handle k of L and ranked voting; this is an important contribution. The role of registration authority has been distributed among many entities. This is not new but prevents them from fraud or collusion with a voter. Also, this RAs group’s signature on theballot forms helps to gain one of the most important advantages of proposed model: Public verifiability


دانلود این فایل


برای دریافت اینجا کلیک کنید
دوشنبه سیم 12 1395
(0) نظر
برچسب ها :
مقاله ارزیابی و مدیریت مخاطرات زیست محیطی کارخانه نمک زدایی قلعه نار در word

برای دریافت اینجا کلیک کنید

مقاله ارزیابی و مدیریت مخاطرات زیست محیطی کارخانه نمک زدایی قلعه نار در word دارای 12 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله ارزیابی و مدیریت مخاطرات زیست محیطی کارخانه نمک زدایی قلعه نار در word کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی مقاله ارزیابی و مدیریت مخاطرات زیست محیطی کارخانه نمک زدایی قلعه نار در word،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد


بخشی از متن مقاله ارزیابی و مدیریت مخاطرات زیست محیطی کارخانه نمک زدایی قلعه نار در word :

سال انتشار: 1391
محل انتشار: ششمین همایش ملی مهندسی محیط زیست
تعداد صفحات: 12
چکیده:
فرآیند تولید در کارخانه نمک زدایی قلعه نار همانند سایر محیط‌های صنعتی به دلیل ماهیت و نوع فعالیت‌ها با مخاطرات مختلفی از نظر ایمنی، سلامت، بهداشت و محیط زیست همراه می‌باشد، در نتیجه امکان آسیب به انسان، تجهیزات و محیط زیست، در صورت وقوع حادثه، وجود دارد.به منظور بررسی مخاطرات ایمنی و بهداشتی، زیست محیطی واحد نمک زدایی قلعه نار، در مرحله اول خطرات مهم فرایندی و نقص های احتمالی قطعات و تجهیزات مهم مورد مطالعه قرار گرفت و خطرات شناسایی شده با استفاده از روش تجزیه و تحلیل حالات شکست مورد ارزیابی قرار گرفت. به طور کلی از 29 جزء موجود در کارخانه 64 خطر شناسایی گردید که در این میان بیشترین امتیاز خطر محاسبه شده مربوط به جزء لوله حاوی آب نمک با نمره 640 و کمترین امتیاز خطر مربوط به جزء کمپرسور با نمره 12 می‌باشد. در مرحله دوم به بررسی مخاطرات زیست محیطی مناطق تحت اثر با استفاده از روش تاپسیس پرداخته شد، که در این مرحله پس از تعیین میزان پراکنش آلودگی با استفاده از نرم افزار PHAST مناطق نهایی تحت اثر آلودگی مشخص گردید. مناطق نهایی تأثیر پذیر شامل کارکنان کارخانه، کارکنان صنایع مجاور، هوا، زمین‌های کشاورزی، مردم روستا، خاک، آب زیرزمینی می باشد. نتایج حاکی از آن بود که تأثیر بر کارکنان کارخانه بالاترین امتیاز خطر با وزن 1 و تغییر کیفیت آب زیرزمینی پایین‌ترین امتیاز خطر با وزن 0160 را دارا می باشند. از جمله راهکارهای مدیریت و کنترل انفجار و آتش سوزی: بازدیدهای مستمر از سیستم‌های ایمنی مخازن و بررسی پایه های بتنی و روکش عایق مخازن توسط نفرات نوبت کار و مسئول ایستگاه می‌باشد.


دانلود این فایل


برای دریافت اینجا کلیک کنید
دوشنبه سیم 12 1395
(0) نظر
برچسب ها :
X